Családok Otthonteremtési Kedvezménye CSOK és CSOK extra 10+10

Hitel-Lízing

Főbb tudnivalók

a CSOK állami kedvezményeket jelent amit lakáscéljai megvalósításához vehet fel meglévő vagy vállalt gyermekek esetén. A kedvezmény összege 600 000 forinttól 10 000 000 forintig terjedhet

 • CSOK „extra 10+10” (10 millió forint vissza nem térítendő támogatás + 10 millió forint kedvezményes hitel)
 • CSOK (vissza nem térítendő állami támogatások)
 • ÁFA visszaigénylés 5 millió forintig
 • használt lakás vásárlása és bővítése esetén a korábbinál magasabb összegű kedvezmények

Hitel szakértőink segítségével személyre szabott tájékoztatást nyújtunk Önnek, így könnyen megtudhatja, hogy Ön mekkora összegre jogosult.

3 típusú állami támogatás lakáscélhoz
támogatás típusa hitelcél támogatás összege
CSOK extra 10+10 új lakás vásárlásra, építésre speciális feltételekkel
 • 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás, és akár
 • 10 millió forint kedvezményes hitel
CSOK (normál) új lakás vásárlásra / építésre vagy használt lakás vásárlásra és bővítésére 550 000 és 2 750 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatás
ÁFA támogatás új lakás építéséhez vagy telek vásárlásához igényelhető maximum 5 millió forint adó-visszatérítés

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK extra 10+10)

Az itt szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

CSOK extra 10+10 kedvezmények (vissza nem térítendő támogatások) összege új lakás építése vagy vásárlása esetén kizárólag 3 vagy többgyermekes családok esetében igényelhető. 

új lakás építése vásárlása (CSOK extra 10)
gyermekek száma lakás hasznos alapterülete ház (egylakásos lakóegység) hasznos alapterülete kedvezmény összege
3 vagy több gyermek min. 60 m2 min. 90 m2 10 000 000 forint

Fontos tudnivalók a fenti kedvezménnyel kapcsolatban

 • a kedvezmény igénybevételekor megtartható a már meglévő lakás
 • meglévő vagy vállalt gyermek esetén is igényelhető
 • fontos, hogy legalább 60 négyzetméteres hasznos alapterületű új lakásba vagy 90 négyzetméter alapterületű lakóépületbe kell költözni

maximum 10 000 000 forint kedvezményes állami kamattámogatott hitel igényelhető a CSOK mellé fix 3% kamatozással (THM:3,3%)

Az itt szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A Banki akciók keretében időlegesen lehetősége van arra, hogy a bank elengedje, visszatérítse, illetve átvállalja az induló költségeket, azonban a hitelhez kamatkedvezmény nem vehető igénybe. Az érvényben lévő akciókról tájékozódjon kollégáinknál!

A hitel fontosabb feltételei:

 • kizárólag 3 vagy többgyermekes családok (meglévő vagy vállalt gyermek esetén is) új lakás vásárlására vagy építésére vehetik igénybe 
 • maximum 25 éves futamidővel, amennyiben a 10 000 000 forint összegű CSOK is igénylésre kerül. 

ÁFA visszaigénylés 5 000 000 forintig banki lebonyolításban

Az adó-visszatérítési támogatás magáncélú építkezések vagy építési telek magánszemély által történő vásárlása esetén lehetséges

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

Az itt szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

CSOK kedvezmények összege (vissza nem térítendő támogatások) amennyiben a CSOK extra 10+10 feltételek nem teljesülnek

használt lakás vásárlása vagy bővítése
gyermekek száma lakás alapterülete kedvezmény összege
1 gyermek min. 40 m2 600 000 forint
2 gyermek min. 50 m2 1 430 000 forint
3 gyermek min. 60 m2 2 200 000 forint
4 vagy több gyermek min. 70 m2 2 750 000 forint

új lakás építése vagy vásárlása
gyermekek 

száma

lakás hasznos 

alapterülete

ház (egylakásos lakóegység) 

hasznos alapterülete

kedvezmény

 összege

1 gyermek min. 40 m2 min. 70 m2 600 000 forint
2 gyermek min. 50 m2 min. 80 m2 2 600 000 forint

további feltételek bővítéshez

Az igénylés feltételei:

A bővíteni kívánt ingatlan:

 • az igénylő tulajdonában van
 • az igénylő és mindazon személyek (gyermekek) lakóhelye, akik után a CSOK-ot igénybe veszik
 • legalább komfortos, vagy a bővítéssel komfortossá válik
 • a kérelem benyújtásának időpontjában a bővítést még nem kezdték meg

Kizárólag a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtását követően megkezdett bővítési munkálatokra lehet igényelni!

Egyéb tudnivalók:

A kedvezmény szempontjából bővítés, az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül – ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is – a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység.

Nem minősül bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása (pl. a terasz, gépjárműtároló beépítése, lakószobává alakítása; többlakásos épület esetében a szomszédos lakásból egy szobának a meglévő lakáshoz csatolása; belső átalakítás után konyhával, egyéb helyiséggel nő az ingatlan alapterülete, stb.)

Bővítéshez igényelt kedvezmény további feltételei:

Bővítés esetén a kapható támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át.

Bővítés esetén a számlakötelezettség a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-a. Ennek értelmében, ha az igénylő csak a minimumként előírt számlakötelezettségnek tesz eleget, akkor a hitelintézet által elfogadott bővítési munkálatokról szóló költségvetés (bekerülési költség) 35%-a lehet az igénybe vehető kedvezmény összege, és ha ez az összeg kevesebb, mint a fenti táblázat alapján járó kedvezmény összege, abban az esetben is csak az alacsonyabb összegre jogosult.

Bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezményére irányuló kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatóak csak el.

A lakásbővítést követően kialakított lakás hasznos alapterületnek el kell érnie a meglévő, a vállalt gyermek(ek) és a terhesség 24. hetét betöltött magzat vagy ikermagzat gyermek(ek) alapján számított, a fenti táblázat szerinti minimum hasznos alapterület értékét.

további feltételek használt lakás vásárlásához

Az igénylés feltételei:

A vásárolni kívánt ingatlan:

 • CSOK kedvezménnyel vásárolni kívánt használt lakás értéke nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott maximumot, amely 35 millió forintot jelent.
 • a vásárolni kívánt használt lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket

 

további feltételek új lakás vásárlásához

Az igénylés feltételei:

A vásárolni kívánt ingatlan:

 • 2008. július 1-én vagy azt követően kiadott használatba vételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik
 • összkomfortos

A támogatási kérelem benyújtásakor a végleges adásvételi szerződés nem lehet 120 napnál régebbi!

 

további feltételek új lakás építéséhez

Az igénylés feltételei:

Az építeni kívánt ingatlan:

 • 2008. július 1-én vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkezik
 • összkomfortos

A támogatást kizárólag a használatba vételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni!

 

további igénylés feltételek CSOK extra 10+10

mit kell tudni a vállalható gyermekek után járó kedvezmény feltételeiről?

meglévő 3 gyermek esetén

 • a 10 000 000 forintos kedvezményt igénylőknek nem kell teljesítenie a 40 éves életkor szabályt.

vállalt gyermekek – CSOK extra 10+10 esetén

 • fiatal házaspárok – legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét – legfeljebb három gyermek megszületését vállalhatják 
 • 10 000 000 forintos CSOK esetében azokat a gyermekeket is figyelembe lehet venni a kedvezmény összegének megállapításánál akik után korábban már igénybevételre került támogatási összeg. Ilyen esetben a korábban kapott támogatási összeget le kell vonni a 10 000 000 forintos kedvezményből. A vállalt gyermek(ek) megszületésére vonatkozó határidőket az alábbi táblázat mutatja

 

vállalt gyermekek száma vállalási határidő megjegyzés
1-3 gyermek 10 év kizárólag új lakás vásárlása vagy építése esetén

 

mi történik ha nem születik meg a vállalt gyermek?

 • Amennyiben a gyermekvállalás a jogszabályi határidőn belül nem teljesül, akkor az adott gyermekszámra eső kedvezmény összegét  a határidő lejártát követően vissza kell fizetni a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten. 10 000 000 forintos CSOK kedvezmény esetén a Ptk. szerint meghatározott kamat ötszörösével növelten.
 • Amennyiben kedvezményes hitel (fix 3% kamattal) is igénylésre került, és a gyermekvállalás a jogszabályi határidőn belül nem teljesül, akkor a fennálló tartozás esetében megszűnik az állami kamattámogatás, így magasabb hitelkamattal kell tovább törleszteni a hitelt. Továbbá a korábban igénybe vett jogosulatlan kamattámogatás összegét is vissza kell fizetni Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten. Támogatás Időszakát követően (amennyiben a kamattámogatásra való jogosultság megszűnik): Kölcsön ügyleti kamata: referencia kamatláb 130%-a + 3%
  A Kölcsön referencia kamatlábának mindenkori aktuális mértéke megtekinthető az ÁKK Zrt. honlapján.
 • az igénylést megelőzően – a “normál” esetben előírt 180 nap helyett – legalább 2 évig folyamatosan biztosított volt, ezen belül pedig minimum az igénylést közvetlenül megelőző 180 napban keresőtevékenységet is végzett melybe nem számít bele a közfoglalkoztatás)

 

további általános igénylési feltételek

1.) A K&H Bank hitelfelvétel során konkrét ügyfélminősítés alapján határozza meg a minimálisan elvárt önerőt, tehát a CSOK akár a minimálisan elvárt önerő része is lehet.

2.) használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén

A családok otthonteremtési kedvezményét az a természetes személy veheti igénybe, akinek saját magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga maximum 50%-ban van, illetve ezek ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, továbbáönkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása nincs. Kivételt képez lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás és lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt ingatlan,

új lakás vásárlása vagy építése esetén

Fontos, hogy a fenti feltétel nem alkalmazandó új lakás vásárlására vagy építésére igénybe vett CSOK kedvezmény esetén.

A kedvezményt igénybe veheti továbbá az is,

 • akinek saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada van tulajdonukban, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett,
 • a tulajdonában lévő lakás lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte,
 • lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte, vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvező a lakásban lakik, vagy
 • lakáscsere esetén csak a csereszerződés tárgyát képező lakás van a tulajdonában.

Lakástulajdonnak minősül a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi engedélyben vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás is.

3.) használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén

A családok otthonteremtési kedvezménye esetében az igénylő rendelkezésére álló saját erőként kell számításba venni a korábban − 5 éven belül − értékesített lakás eladási árát. Ezt az összeget a következőkkel lehet csökkenteni:

 • az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 • az értékesített lakás vásárlása vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összegével,
 • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,
 • a kamattámogatásra illetve családok otthonteremtési kedvezményére irányuló kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával,
 • olyan számlával, szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaságnak a bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg,
 • a lakásértékesítésből származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével.

új lakás vásárlása vagy építése esetén

Fontos, hogy a fenti feltétel nem alkalmazandó új lakás vásárlására vagy építésére igénybe vett CSOK kedvezmény esetén.

4.) Az igénylőnek (mindegyiknek) köztartozásmentes adózónak kell lennie, továbbá az igénylőnek (házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek) bejelentett,minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie (ideérte azt az esetet is, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB jogviszonyban). A külföldön szerzett biztosítási jogviszony is beleszámít az előírt fél éves biztosítási időszakba.

5.) Lakásvásárlás esetén a családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Haaz eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.

6.) Lakásvásárlás esetén a saját erőt – legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett összegben – az Eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára (bankszámlára), hitelszámlára, vagy az adásvételi szerződésben is megjelölt ügyvédi letéti számlára kell teljesíteni.

7.) A családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásban (épített, bővített és vásárolt) az igénylőnek vagy a támogatott személynek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

8.) A lakástulajdonosnak a kedvezmény folyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását vagy együttköltözését a kérelem benyújtásakor vállalta.

9.) A családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás lakóhelye az igénylőnek és a gyermekeinek vagy 30 napon belül azzá válik.

10.) A kedvezményt igénybevevő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakást ezen időszak alatt haszonélvezet vagy használati jog nem terheli.

11.) Vállalt gyermekek esetében elegendő az egyik szülőnek 40 év alattinak lennie az igényléskor.

12.) A nem felsőoktatási intézménybe járó gyermekeket 20 éves korukig lehet figyelembe venni az igénylésnél. A magzatot a terhesség betöltött 24. hetét követően.

13.) Az igényléshez feltétel a büntetlen előélet a Rendeletben meghatározott gazdasági bűncselekmények, illetve a közigazgatás rendje elleni, vagyon elleni és pénz és bélyegforgalom rendje elleni bűncselekmények tekintetében.

14.) Az igényléshez feltétel annak igazolása, hogy az igénylőt az igénylést megelőző 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére.

15.) A később született gyermek után a meglévő kölcsöntartozás csökkentésére utólagosan igényelhető támogatás, 400.000 Ft mértékben. Kivétel ez alól a CSOK extra 10+10, ekkor utólagos támogatás nem igényelhető. Bővítés esetén, az utólagos támogatás összegével sem haladhatja meg a támogatás teljes összege a számlákkal igazolt költségvetés 50%-át.

 

ÁFA támogatás (visszaigénylés)

 • Az adó-visszatérítési támogatás magáncélú építkezések vagy építési telek magánszemély által történő vásárlása esetén lehetséges 
 • A támogatás összege megegyezik a számlák áfa összegével, de legfeljebb 5 millió forint lehet, amihez több személyi és hitelcél szerinti feltételnek is meg kell felelni.
 • A maximálisan igénybe vehető 5 000 000 forint támogatáshoz minimum ~23,5 millió forintnak megfelelő bruttó összegről kell számlát benyújtani.

építkezés esetén

A támogatás folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik.

Az adó-visszatérítési támogatás akkor igényelhető, ha az építendő 

 • lakás legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű (pl.: emeletráépítés vagy tetőtér beépítés esetén), vagy az egylakásos lakóház legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű.
 • a támogatás igénybe vehető a kiállított számla alapján a bekerülési költség megfizetéséhez (építési anyagok és igénybe vett szolgáltatások alapján).

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta.

telekvásárlás esetén

A támogatás egy összegben kerül kifizetésre utolsó vételárrészként az eladó számlájára.

A támogatás igénybe vehető a kiállított számla alapján építési telek vásárlásához.

főbb általános feltételek ÁFA támogatás esetén:

 • a támogatást nem lehet igénybe venni olyan ingatlanokra, amelyeket egy kivitelező kulcsrakészen ad át a megrendelőnek
 • az igénylőnek és házastársának büntetlen előéletűnek és köztartozásmentes adózónak kell lennie
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel.

 

példa

egy példa: 5 millió forint összegű kölcsön esetén, 240 hónapos futamidővel, 3,0% fix kamat mellett a havi törlesztőrészlet 27 730 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 6 692 771 Ft, a hitel teljes díja 1 692 771 Ft, ebből a hiteldíjban foglalt díjak, költségek összege 37 600 Ft,THM: 3,2%.

A hitelt bank nyújtja. Törlesztőrészletek száma: 240 db.

A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra vagyonbiztosítással kell rendelkezni.

Ez egy általános információkat tartalmazó írás. Minden további tájékoztatás személyesen. Lépjen velem kapcsolatba!

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Lakcím (település)

  Kérdés, üzenet

  Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

   

   

  Mikor gondoljon rám?

   

  b2b független pénzügyi tanácsadás, dusik andrea

  A pénzügyi tanácsadás során, mint független szakértő az én feladatom, hogy az Ön és Szervezete számára a legoptimálisabb védelmi rendszert, védelmi hálót kialakítsam és felnyissam a szemét olyan eseményekre, amelyek a jövőben várhatóak és olyan eseményekre, amelyek a jövőben nem feltétlenül kalkulálhatóak.

  Biztonságot teremtek:

  • az életében, az egészségében,
  • a vagyonában,
  • a családja szempontjából és
  • a szervezete érdekében.

  Segítséget adok:

  • szakmai kérdésekben,
  • konkrét lépésekben.

   

  Szolgáltatáspalettánk VÁLLALATI partnereknek – Vállalati pénzügyek

   

  • költségelhető juttatási /céges megtakarítási programok
  • vállalati nyugdíjprogram – vállalkozói nyugdíj tervezés
  • Vagyontervezési Stratégia
  • önkéntes nyugdíjpénztár (dolgozóra, akár cafeteria részeként)
  • egészségpénztár (dolgozóra, akár cafeteria részeként)
  • csoportos egészség-, élet- és balesetbiztosítás
  • egészség- (betegség-), balesetbiztosítások
   • összegfinanszírozó (pénzt ad)
   • szolgáltatásfinanszírozó (szolgáltatást nyújt)
   • kombinált (meghatározott esetekben szolgáltatást illetve pénzt ad)
   • nemzetközi (szolgáltatást és gyógyszert is finanszíroz)
  • egészségmegőrzés, menedzserszűrés
  • Kulcsember programok
  • Cégvezetők részére kockázati életbiztosítás, üzlettársi biztosítás, felelősségbiztosítás
  • üzlettárs, üzletrész védelme
  • vagyonvédelem, vagyon- és technikai biztosítások
  • felelősségbiztosítások – (általános-, termék-, munkaadói-, szakmai-, szolgáltatói-, környezetszennyezési, – bérbeadói-, bérlői-, menedzser-, stb.)
  • üzleti utasbiztosítás, utasbérlet
  • Gépjármű biztosítások: flotta, kgfb, casco
  • Vállalati gondoskodás – Munkaerő megtartó juttatási csomagok /lojalitás programok kialakítása és működtetése
  • cafeteria / béren kívüli juttatási rendszer kialakítása, felülvizsgálata, optimalizálása és gondozása, különös tekintettel az adó és járulékmentesen(!) adható elemekre
  • bónusz /béren kívüli juttatások
  • vállalati eredmény optimalizálása
  • Finanszírozási megoldások – hitel, lízing, Széchenyi kártya
  • hitelfedezet

   

   

  MAGÁNSZEMÉLY partnereknek – Személyes Pénzügyek

  Komplett védelmi rendszerek kialakítása

  Pénztárak

  • Egészségpénztár
  • Önkéntes nyugdíjpénztár

  Vagyonbiztosítások:

  • Lakás, társasház, családi ház, nyaraló biztosítás
  • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
  • Casco

  Személybiztosítások:

  • Szeretetkockázat – Kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás
  • Hitelfedezeti biztosítás
  • Egészség megőrzés – Egészségbiztosítások
   1. összegfinanszírozó (pénzt ad)
   2. szolgáltatásfinanszírozó (szolgáltatást ad)
   3. vegyes (szolgáltatást és pénzt is ad)
   4. nemzetközi (szolgáltatást és gyógyszert is finanszíroz)
  • Családi biztosítás
  • Jogvédelem 
  • megtakarítások – díjfizetési gyakoriság lehet havi, negyedéves, féléves és éves is, valamint forint vagy euro alapú
  • Utasbiztosítás, csoportos utasbiztosítás, utasbérlet
  • felelősségbiztosítások (szakmai, pl. építőiparban műszaki vezetők, orvosok, menedzserek)
  • Hagyatéktervezés
  • Tandíjszámla – Diploma és életkezdés program
  • Nyugdíjszámla – Nyugdíjtervezés – Nyugdíjbiztosítás – Időskori öngondoskodás
  • Nők Évszázada
  • Vagyontervezési stratégia, vagyonépítés, befektetés
  • Fizikai arany, Aranyszámla
  • Finanszírozás – Hitel – Hitelfelülvizsgálat – Hiteloptimalizálás – Lízing
   • hitelfedezet
  • Adókedvezmények – államilag támogatott programok

  További szolgáltatások:

  Életbiztosítások felülvizsgálata

  Számos megkeresést kapunk, hogy a meglévő életbiztosítások mennyire felelnek meg az elképzeléseknek, céloknak. Ügyfeleink többsége nincs azzal sem tisztában, hogy baleset, rokkantság, haláleset esetén mekkora összeget kapnának. Érdemes mind a saját, mind a cég meglévő szerződéseit átnézetni profi szaktanácsadókkal, igényét kérem, jelezze felém!

  Biztosítások felülvizsgálata

  Bármely vagyonbiztosítást érdemes legalább 3 évente felülvizsgáltatni, megnézetni, hogy azokra a kockázatokra nyújt-e fedezetet, amire eredetileg szánták, és mennyire felel meg a mai élethelyzetnek, elvárásoknak, és vagyoni helyzetnek. Gyakran találkozunk olyan biztosításokkal, ahol jelentős az alulbiztosítottság. Érdemes a meglévő szerződéseket átnézetni profi szaktanácsadókkal, ha szeretné, kérem, jelezze felém!

  Biztos Ön abban, hogy biztosításaira a legkedvezőbb díjat fizeti?

  Biztos Ön abban, hogy a legmagasabb szolgáltatást kapja?

  Biztos Ön abban, hogy minden kockázatra fedezetet nyújtanak a biztosításai?

  Biztosítási védelemre minden személynek és intézménynek szüksége van – ez természetes

  Ki az, aki casco védelem nélkül használja a vadonatúj, drága gépkocsiját, vagy biztosítatlanul hagyja a verejtékes munkával felépített házát? Az igazság az, hogy sokkal többen, mint gondolnánk, de aki egy kicsit is odafigyel az élet dolgaira, vagy akivel történt már valami kellemetlen káresemény, figyel arra, hogy biztosítva legyen. Ezt részben a törvényhozás is előírja – elsősorban csak vállalkozások esetében.

  A független tanácsadó alkusz előnyei

  A magas szintű biztosítási – pénzügyi tanácsadáshoz mindenkinek joga van!

  Cégünk koncepciója a kezdetektől fogva hangsúlyozza: mindenki számára elérhetővé kell tenni azt a szolgáltatási színvonalat, amit csak a nagy intézményi ügyfelek kaphattak meg korábban. A múltban még kis- és középvállalatok sem juthattak hozzá ehhez a hasznos segítséghez, nem is beszélve a magánszemélyekről.

  Komplex és személyes biztosítási portfólió menedzsment

  Nemcsak egy adott szerződés lebonyolítására törekszünk, hanem arra, hogy az Ön igényeit teljes, személyre szabott megoldásban foglaljuk össze. A pénzügyi tanácsadás kiindulhat egy konkrét igényből, de mindig a teljességre törekszik, aminek középpontjában az Ön céljai állnak.

  Ezzel megfelelünk annak a követelménynek, melyet a legmagasabb szakmai normák elvárnak és amit az angolszász országokban „brokerage”, vagy a német nyelvterületen „Maklertum” alatt értenek.

  Önnek nincs más feladata, mint mérlegelni az olvasottakat, és bízom benne, hogy hamarosan részt vehetek az Ön és Vállalata védelmi és pénzügyi terveinek kidolgozásában és fenntartásában.

  Bármilyen kérdése, javaslata merül föl, kérem forduljon hozzám bizalommal.

  Lépjen velem kapcsolatba itt!

   Név (kötelező)

   Email cím (kötelező)

   Telefonszám (kötelező)

   Lakcím (település)

   Kérdés, üzenet

   Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

   A tanácsadás díjtalan és kötelezettségmentes.

   Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan örülni fognak, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek!

    

   Komplex tanácsadás magánszemélyek, családok részére: nyugdíj, öngondoskodás, vagyonteremtés, biztosítás

   Pénzügyi tanácsadás

   A cég, ahol dolgozom Magyarország legpatinásabb független pénzügyi tanácsadó cége.

    

   MAGÁNSZEMÉLY partnereknek

   Személyes Pénzügyek

   • nyugdíjtervezés
   • befektetések
   • diploma és életkezdés program
   • hagyatéktervezés
   • államilag támogatott megtakarítási programok
   • szeretetkockázat
   • hitelfedezet
   • lakás-, ház-, társasház biztosítás
   • gépkocsi: kgfb, casco
   • utasbiztosítás, csoportos utasbiztosítás, utasbérlet
   • felelősségbiztosítások
   • egészségmegőrzés
   • egészségbiztosítás
   • Nők Évszázada
   • finanszírozás – hitel, lízing, hiteloptimalizálás
   • O&P Vagyontervezési stratégia

    

   Biztosítási védelemre minden személynek és intézménynek szüksége van – ez természetes

   Ki az, aki casco védelem nélkül használja a vadonatúj, drága gépkocsiját, vagy biztosítatlanul hagyja a verejtékes munkával felépített házát? Az igazság az, hogy sokkal többen, mint gondolnánk, de aki egy kicsit is odafigyel az élet dolgaira, vagy akivel történt már valami kellemetlen káresemény, figyel arra, hogy biztosítva legyen. Ezt részben a törvényhozás is előírja – elsősorban csak vállalkozások esetében.

   A független tanácsadó alkusz előnyei

   A magas szintű biztosítási tanácsadáshoz mindenkinek joga van!

   Cégünk koncepciója a kezdetektől fogva hangsúlyozza: mindenki számára elérhetővé kell tenni azt a szolgáltatási színvonalat, amit csak a nagy intézményi ügyfelek kaphattak meg korábban. A múltban még kis- és középvállalatok sem juthattak hozzá ehhez a hasznos segítséghez, nem is beszélve a magánszemélyekről.

   Komplex és személyes biztosítási portfólió menedzsment

   Nemcsak egy adott szerződés lebonyolítására törekszünk, hanem arra, hogy az Ön igényeit teljes, személyre szabott megoldásban foglaljuk össze. A tanácsadás kiindulhat egy konkrét igényből, de mindig a teljességre törekszik, aminek középpontjában az Ön céljai állnak.

   Ezzel megfelelünk annak a követelménynek, melyet a legmagasabb szakmai normák elvárnak és amit az angolszász országokban „brokerage”, vagy a német nyelvterületen „Maklertum” alatt értenek.

   Bármilyen kérdése, javaslata merül föl, kérem forduljon hozzám bizalommal.

   Lépjen velem kapcsolatba itt!

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Telefonszám (kötelező)

    Lakcím (település)

    Kérdés, üzenet

    Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

    Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan örülni fognak, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek!

     

     

    Gyermekeink finanszírozása – Kis pénzből következetes stratégiával elit iskola

    DIPLOMA ÉS ÉLETKEZDÉS PROGRAM
    DIPLOMA ÉS ÉLETKEZDÉS PROGRAM

    Hogyan finanszírozzuk gyermekeink taníttatását?

    Kis pénzből következetes stratégiával elit iskola

    Elmúlt az az idő, amikor az oktatást az állam finanszírozza, méghozzá színvonalasan. Akinek fontos, hogy a gyermeke piacképes tudást kapjon, nem legyinthet azt mondva, hogy majd csak lesz valahogy.
    Számítások szerint ma egy felsőoktatásban nappali képzésen tanuló diák költségei mintegy 76.000,-Ft-ot tesznek ki havonta a tandíj összege nélkül.

    Ám ha időben elkezdjük a spórolást –akár a gyermekünk születésekor-, akkor nem kell már most nagyobb vagyonnal rendelkeznünk, hanem ezt az összeget az évek alatt havi néhány tízezer forintból erőfeszítés nélkül előteremthetjük. Takarékoskodni pedig elengedhetetlen a gyermek taníttatására, ugyanis egy munkát is biztosító, színvonalas iskola elvégzése 6-40 milliós nagyságrendű költséget jelent a tanuló illetve a szülők számára.

    Amikor tudjuk, hogy mely időpontban és mekkora összegre lesz szükségünk, két út áll előttünk a taníttatás fedezetének előteremtésére.
    Vagy előre összerakjuk, vagy hitelt veszünk föl.

    Azonban a két lehetőség között óriási a különbség. Míg a hitelnél 10 millió Ft 20 éves visszafizetése esetén a legjobb THM-mel is a kölcsön dupláját kell visszafizetnünk, addig ha értékpapír alapon előre összerakjuk ezt az összeget, akkor 3,2 millió Ft-ból megússzuk.

    Ám a különbségek itt nem érnek véget.
    Az eladósodott ember rabszolga, fogoly a munkahelyén, mert az adósságait minden körülmények között fizetnie kell. Ezért sokkal többet eltűr, és nyel. Végtelenül kiszolgáltatott.
    Míg a tartalékokkal is rendelkező ember megengedheti magának, hogy otthagyja a munkahelyét, váltson, amikor kedve tartja, vagy akár önálló vállalkozásba kezdjen.

    Ugye Önnek sem mindegy, hogyan lép gyermeke az ÉLET-be ?

    A pénz, bár önmagában nem boldogít, de szabaddá tesz.
    Szeretné tudni, hogyan kezdjen hozzá? Szívesen leülök Önnel egy kötelezettségmentes konzultációra.
    Kérjen időpontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes tanácsadásunkra!

    Lépjen velem kapcsolatba itt!

     Név (kötelező)

     Email cím (kötelező)

     Telefonszám (kötelező)

     Lakcím (település)

     Kérdés, üzenet

     Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

     A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

     Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

      

     A pénz remek dolog

      

     Ugye ismerős a mondás: „Aki egész nap dolgozik, annak nincs ideje pénzt keresni.”

     Igaz a mondás, hogy maga a pénz nem boldogít, ám amit megveszünk rajta az igen, sőt a biztos anyagi háttér optimistává tesz és önbizalmat ad. Lehetővé teszi, hogy a pénz dolgozzon Önért, és ne Ön dolgozzon egész életében a pénzért.

     Döntsön jól a saját sorsáról és családja életéről. Ezek a jelenben hozott döntések meghatározzák a jövőjét sőt családja jövőjét is. Az Ön mai vágyai későbbi életének hírmondói. Ön dönti el, hogy mire vágyik, melyik vágyából válik az elhatározással és elkötelezéssel életcél, és ez által miben lesz része a jövőben.

     Amikor pedig már ott lesz, a ma még távoli jövőben, idős emberként csak egy dolgot fog sajnálni: azt amit nem tett meg!

     Legyen szerencsés és használja ki a szerencséjét, amely nem más, mint évekig tartó rendszeres, igazából nem is látványos tettek eredménye. Ön azáltal lesz gazdag, hogy takarékoskodik, vagyis mindig egy kicsivel kevesebbet költ, mint amennyi a jövedelme.

     Vagyon és gazdagság akkor keletkezik, ha Ön a pénzét megtartja.

     Sokszor hallom –néhány más mellett- azt a mondatot, hogy megtakarításra nem telik. Bár a takarékoskodás borzasztóan nehéznek tűnik, aki nem teszi, az hosszú távon sokkal nagyobb nehézségekkel fog szembekerülni és sokkal nagyobb bajban lesz. És higgye el: a jövedelmünk 90 %-ából kijönni éppen olyan nehéz vagy könnyű feladat, mint a teljes jövedelmünkből.

     Teremtsen magának anyagi biztonságot és függetlenséget! Sőt mutassa meg gyermekeinek is a takarékoskodás fortélyait, és annak értelmét! Ne azt nézze, hogy mennyi a pénze mai értéke, hanem fedezze fel benne azt a lehetőséget, hogy mennyit hoz 10-15-20 év alatt. Az első lépés az elhatározás. És minél korábban vág bele, annál nyugodtabban tud a témával foglalkozni.

     És tartsa szem előtt: ha vagyont akar felépíteni, legyen bármi is a célja, magas hozamra kell törekednie! Az én munkám -többek között- a befektetett tőke hozamának növelése.

     Lépjen velem kapcsolatba itt!

      Név (kötelező)

      Email cím (kötelező)

      Telefonszám (kötelező)

      Lakcím (település)

      Kérdés, üzenet

      Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

      A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

      Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.