Munkáltatói Felelősségbiztosítás

munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

Példák

1. Példa: Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: A munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyóson. Ebben az esetben is a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

Előfordulhat, hogy Önnek szüksége lehet munkáltatói felelősségbiztosításra? Jelentkezzen komplex kockázatelemzésre és tanácsadásra itt:

Lépjen velem kapcsolatba itt!

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Lakcím (település)

  Kérdés, üzenet

  Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

  A tanácsadás díjtalan és kötelezettségmentes.

  Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

  Felelősségbiztosítás

  Felelősségbiztosítás – szüksége lehet rá. Az alábbi, vállalkozásokat érintő területeken nyújtunk szolgáltatást:

    • általános felelősségbiztosítás
    • állat-egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása
    • egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása
    • építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítása
    • környezetszennyezési felelősségbiztosítás
    • könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása
    • vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
    • munkáltatói felelősségbiztosítás
    • szolgáltatói felelősségbiztosítás
    • termékfelelősség-biztosítás
    • tevékenységi felelősségbiztosítás
    • vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása
    • gépjármű felelősségbiztosítás
    • vízi járművek felelősségbiztosítása

  Általános felelősségbiztosítások

  Biztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

  Tevékenységi felelősségbiztosítás

  Ezen biztosítás alapján a biztosító megtéríti a szerződés keretei között azokat a

     • személysérüléses károkat és
     • szerződésen kívül okozott dologi károkat,
     • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat,

  melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Részletek>>>

  Munkáltatói Felelősségbiztosítás

  Ez a biztosítás fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (közalkalmazotti, szolgálati, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közérdekű önkéntes jogviszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik. Részletek>>>

  Szolgáltatói Felelősségbiztosítás 

  Ez a biztosítás fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – azon kártérítési követelésekre, amelyeket

    • a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során,
    • illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereinek okozott dologi károk miatt

  a biztosítottal szemben támasztanak. Részletek>>>

  Termékfelelősség-biztosítás
  A biztosítás fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által gyártott hibás termék által okozott személysérüléses károk és dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak. Részletek>>>

  Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
  A biztosítás fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre. Részletek>>>

  A vállalkozás felelősségbiztosítása nem egyszerű feladat mind a kalkuláció, mind pedig az elvárt feltételek teljesítése szempontjából. A biztosítási ajánlatok vizsgálata során érdemes azt is figyelembe venni, hogy a különböző biztosítótársaságoknak milyen elvárásaik vannak.

  Kérjen komplex kockázatelemzést és tanácsadást. Lépjen velem kapcsolatba itt!

   Név (kötelező)

   Email cím (kötelező)

   Telefonszám (kötelező)

   Lakcím (település)

   Kérdés, üzenet

   Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

   A tanácsadás díjtalan és kötelezettségmentes.

   Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.