Pénzt spórolni? Ugyan már! Fogd munkára!

Dolgozo-penz

A takarékosság világnapját 1924 óta tartják október utolsó munkanapján, de alig volt olyan év, amikor a jelenleginél nagyobb jelentősége lett volna a spórolás kérdésének. A válság ugyanis rávilágított arra, hogy hazánk mennyire kiszolgáltatott a külső finanszírozásnak.

Nyolcvanöt évvel ezelőtt egy Milánóban rendezett nemzetközi konferencián 28 ország takarékpénztárainak küldöttei javasolták, hogy a jövőben minden év októberében tartsák meg a takarékosság világnapját. Hazánk legnagyobb pénzintézete, az OTP Bank 1964-ben csatlakozott a nemzetközi tanács felhívásához. Azóta ünnepeljük Magyarországon is ezt a napot.

 

Pénzt spórolni? Ugyan már! Fogd munkára!

Tudjuk, hogy a bankban „tárolt” pénzek (lekötött betétek) kamata mindig az infláció alatt van, értéke hosszútávon elhanyagolható – pláne, ha a kamatadó 20%-os mértékét is leszámítjuk.

Amikor pedig Ön úgy dönt, hogy felhasználja –bár nincs konkrét tudatában- biztos, hogy nem vásárolhat belőle annyit, mint például tavaly, vagy mint amennyit szeretne.

Mióta tudom, hogy mit jelent valójában az a szó, hogy pénz, meg az, hogy forint, mindig arra tanítottak a szüleim, sőt akkor még az iskola is, hogy spóroljak. Akkoriban még létezett az iskolabélyeg intézménye – és amennyire emlékszem, imádtuk.

Aztán nagyobbak lettünk és eljött az „Ifjúsági Takarékbetét” ideje. Emlékszem, amikor a szüleim elvittek az akkor még szinte egyedüli bankba, az OTP-be és az első 1.000,- forinttal megnyitották az én első, a saját nevemre szóló megtakarítási számlámat. És innentől minden hónapban ezer-ezer Ft gyarapította.

Ekkor ez egy nagyon felnőttes tett volt, el tudja képzelni, hogy dagadt a mellem a büszkeségtől, hogy beléptem az igazi pénz világába, saját nevemre szóló betéttel rendelkezem. El tudja képzelni milyen érett, komoly felnőttnek éreztem magam?

A jó tanács, hogy “spórolj, légy takarékos, takarékoskodj, fogd meg és tedd félre a pénzt”, aztán nemzedéken át visszhangzott, sőt ezt megelőzően is végigkísérte az életet a történelem századai során.

Hiszen nagyanyáink is ezt csinálták:

Amikor megtermett a gabona, három részre osztották:

 1. Az első rész volt a jövő évi vetőmag.
 2. A második részt használták az emberek élelmezésére.
 3. A harmadik részt szánták az állatoknak.

 Az első részhez semmilyen, hangsúlyozom: semmilyen körülmények között nem nyúltak! Ha elfogyott volna a másik kettő, elmentek napszámba, bérmunkába, de a jövőt soha nem élték föl!

Végiggondolva ezt az „ősi” módszert, felvetődik a kérdés: az a javaslat, hogy “spórolj, tégy félre, takarékoskodj”, még ma is egy jó tanács? Időszerű tanács ez ebben a mai nehéz gazdasági helyzetben, ilyen szűkös viszonyok között? Ez a legjobb tanács, amit az előttünk lévő kényszerhelyzetben meg kell fogadnunk, és követnünk kell? Netán ez már kevés lesz?

Valami megváltozott!

Itt két dolgot érdemes fontolóra venni.

 1. A megtakarításokkal bezsebelhető kamat.

Mennyi kamatot kap? Mennyi jövedelme keletkezik éves szinten? Ez ugye attól függ, hol tartja a pénzét. A párnában? A befőttesüvegben? Nos, ezekben az esetekben annak ellenére, hogy esetleg egy fillért sem költ belőle, mégis „elfogy” a pénze. Az értéke évről-évre az infláció mértékével csökken, és képes úgy „elfogyni”, hogy Ön nem is nyúl hozzá.

Bankbetétben? Az elmúlt évben kapott csúcs-kamatok nem tartanak örökké. És persze azok nem egész évre vonatkoztak, csak egy-két hónap lekötésre, és többnyire csak friss, máshonnan odavitt pénzekre. Kiszámolta, mibe kerül a pénz megmozdítása? Mibe kerül a számla fenntartása? Kamatadó?

Képzelje el, hogy valaki elaludt, és ottfelejtette a vagyonkáját a lekötés helyén, a kamat lehetett akár 12 % is, ami akkor remek volt, de csak pár hónapra volt érvényes, lehet, hogy ma már akár 2-4 %-on sínylődik a pénze. És a kamatok mennek lefelé.

Nézzen csak körül. Ma már senki nem fizet két számjegyű kamatot. Akár legyinthet is. Megteheti.

Pedig példa is van rá.

Amikor Japán levitte a megtakarításokra adott kamatot 2 %-ra, az akkor VILÁGnak számító Amerika és Európa csak nevetett rajtuk, mondván „velünk ez soha nem fog megtörténni”.

Aztán mégis megtörtént. Amerikában és Európában (usa dollárra, eurora) kemény dió tartósan, hosszútávon 2-3 % kamat fölött fizető megtakarítást találni.

Ma már Japánban ez a kamat 0 % (jól látja: nulla százalék), magyarul az ügyfelek fizetnek azért, hogy a japán bankok őrizzék a pénzüket.

Az egyik sógornőm (kettő van!), akinek ma már 20-évesek a gyerekei, ugyanazt kezdte tanítani nekik a pénzről amit annak idején ő is tanult a szüleitől, amikor fiatal volt, és amit nekem is tanítottak, amikor fiatal voltam. Mindketten háromgyerekes családban nőttünk föl, hát kellet a spórolós életmód.

Egy napon ő is elvitte a csemetéit a legközelebbi OTP-be (mert ez volt a legközelebb és ezt használták az ő szülei is), hogy nekik is nyisson egy-egy számlát. Még akkor is Ifjúsági Takarékbetétnek hívták.

Ám volt némi különbség az én első számlám, és az unokahúgom és –öcsém számlái között.

Sógornőm azt volt kénytelen megtapasztalni, hogy idővel a gyerekek számlakivonatán a bank által felszámított és levont díjak értéke – vagy nevezzük inkább büntetésnek? bírságnak? – több volt, mint a haszon, vagyis a kamat, amit a gyerekei kerestek.

És világossá vált számára, hogy ha itt tartja továbbra is ezt a pénzt, a gyerekei ténylegesen pénzt veszítenek minden hónapban.

Ezzel a felismeréssel a mama haladéktalanul visszament a gyerekekkel a bankba, és nem kevés költséggel, lezáratták a betétek számláit.

Ő már biztos, hogy valami másra fogja tanítani a gyerekeit.

2. Is itt a második, sokkal zavaróbb tényező, mégpedig az, hogy hogyan tarthatja szemmel a nyomtatott pénz mennyiségét?

Miért lehet ez fontos Önnek?

Mert ha folyamatosan több és több bankjegy, pénz kerül ki a Pénzjegynyomdából, akkor az inflációhoz vezet, és gerjeszti azt.

Most azt kérdezheti: Már miért vezetne a pénznyomtatás inflációhoz, amit nemes egyszerűséggel szoktak „a szegények adójának” is nevezni, mert ők azok, akik befektetések, tőke- és passzívjövedelem híján nem tudják, nem képesek azt ellensúlyozni.

Mit mond a Wikipédia az inflációról? Idézem:

“Az infláció a közgazdaságtanban az árszínvonal tartós emelkedése. Jele általában a π (pi). Az árszínvonal csökkenése a defláció. Árstabilitás alatt az árak változatlanságát értjük egy időszakban, ekkor az árszínvonal-emelkedés 0% körüli. A stagfláció olyan viszonylagosan magas infláció, amely magas munkanélküliséggel jár együtt.

Az árszínvonal-változás mértékét tekintve beszélhetünk lassú (vagy kúszó), vágtató, ill. hiperinflációról. Kúszóinfláció esetén az árszínvonal évente csak néhány százalékkal nő. Vágtató infláció esetén az árak általános emelkedése már két számjegyű.

Az infláció a kormányok egyik rejtett adójellegű bevételének, az inflációs adónak a forrása.

Az infláció hatása a gazdaságra

A gazdaság számára az a kívánatos, ha az infláció mértéke a lassú (vagy kúszó) infláció tartományába esik. A hiperinfláció, amely több száz százalékos is lehet, már az árváltozás kezelhetetlenségét mutatja, míg a defláció, vagyis a negatív infláció a gazdasági növekedést fogja vissza, vagy egyenesen gazdasági visszaeséshez vezet.

Az infláció ütemén kívül nagy jelentősége van az infláció kiszámíthatóságának és kiegyensúlyozottságának. Kiszámítható infláció esetén az árszínvonal-változás mértéke éveken át ugyanakkora, így a gazdaság szerepelői tartósan alkalmazkodni tudnak a nagyobb léptékű, akár évi 8-10%-os inflációhoz is. Kiegyensúlyozott infláció esetén a különböző termékek árai ugyanolyan mértékben emelkednek, ezért az árstruktúra nem változik. A kiszámítható és kiegyensúlyozott inflációnak még nagyobb inflációs ráta mellett sincs negatív hatása a gazdaságra. A nem kiszámítható infláció rontja a gazdasági előretervezhetőséget, ezért hatékonyságvesztést eredményez. A nem kiegyensúlyozott infláció a változó árstruktúra révén az egyes társadalmi csoportok jövedelmét befolyásolja, ezáltal jövedelem-újraelosztó hatással bír.

Az infláció hatással van a munkanélküliségi rátára is. Rövid távon az munkanélküliség és az infláció között ellentétes irányú változás figyelhető meg. Ezt az összefüggést a Phillips-görbe szemlélteti. Hosszabb távon azonban megjelenhet a stagfláció, amelynél a magas munkanélküliségi rátához gyorsabb inflációs ütem társul. Ez utóbbiból levonható az a gazdaságpolitika számára lényeges következtetés, hogy a monetáris politikáért felelős központi bank illetve a fiskális politikáért felelős kormányzat által szabadabbra engedett inflációárán sem csökkenthető hosszú távon a munkanélküliség. Rövid távon (egy-másfél év) azonban igaz, hogy a megnövekedett infláció csökkenti a munkanélküliséget, míg az egyre alacsonyabb inflációs ráta növeli az állástalanok számát.

Az infláció gazdasági okai

Az árforradalom óta tudjuk, hogy az infláció egyik leglényegesebb kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más, a reálgazdasághoz kapcsolódó tényezők nem idézhetnek elő árszínvonal-növekedést. Ilyen tényezők lehetnek például:

 • a lakossági megtakarítások csökkenése, illetve a hitelállomány növekedése;
 • a foglalkoztatottak lakosságon belüli arányának, termelékenységének, munkaidejének csökkenése;
 • a fogyasztási cikkeknek az országból való kiáramlása;
 • a külkereskedelmi cserearányok romlása.”

És álljon itt egy egyszerű magyarázat.

Képzelje el, hogy az egész világon rendelkezésre álló pénzmennyiség 1.000,-Ft, és ezzel egyidőben az egész világon 5 db árucikk áll rendelkezésre.

Ez azt jelenti, hogy 1-1 termék átlagosan 200-200,- forintba kerül.

A –nevezzük itt így- világkormány úgy dönt, hogy több pénzt nyomtat, és ezzel több pénzt juttat a (világ)gazdaságba. Elhatározza, hogy további 9.000,- Ft-ot nyomtat és bocsát ki.

Azonban ez a pénz önmagában nem teremt több terméket, és önmagában csak ettől a gazdaság sem fog növekedésnek indulni.

Leginkább arra fogják használni, hogy kiegyenlítsék belőle a fennálló kölcsönöket, hogy visszafizessék a nyomasztó tartozásokat, illetve ezzel fogják megtámogatni a gyengélkedő vállalkozásokat, és a zsibbadt üzleti életet.

Tehát nem hoz létre semmi újat,nem alkot, nem teremt, nem létesít semmit.

Ám mostanra a gazdaságban ezer forint helyett 10.000,-Ft kering, míg a termékek száma még mindig csak öt darab! Azért az öt termékért pedig már nem ezer-ezer forintot fognak kérni –egyenként, átlagban- , hiszen egy csomó extra pénz áll rendelkezésre, hanem 2.000 – 2.000,- forintot! Elképzelhető ez? Hát persze! Ráadásul válságkezelés címén most is valami ilyesmi történt szerte a világban!

Ha az infláció, a magas infláció bekövetkezik, akkor ugyanaz a termék sokkal többe fog Önnek is kerülni a jövőben, mint amennyibe ma kerül, és mint amennyire Ön számít. 20 éve 3,60 volt egy kiló kenyér ma 200,- Ft, mire Ön nyugdíjas lesz, lehet, hogy 600-800,- forintot fognak érte kérni. Az az 1.000,- Ft, amit ma Ön berak a bankba, lehet, hogy akkor csak 250-et fog érni.

Mit tehet? Mi a megoldás?

Felejtsük el a spórolást, a takarékoskodást? Csak költsük a pénzt? Vegyünk új ruhákat, cipőket, ékszereket, fölösleges, soha nem használt háztartási gépeket, kütyüket az összes létező forintunkért?

Ez biztosan jó lenne a gazdaságnak, de valószínűleg nem tenne jót az Ön zsebének és pénztárcájának, és úgy általában az Ön anyagi jóllétének.

Másik megoldásként elviheti a pénzét a tőzsdére, aztán imádkozhat és reménykedhet, hogy az árfolyamok és az indexek emelkednek. Kérdés, hogy végiggondolta-e, hogy mit miért csinál.


Amit én javaslok, az a STRATÉGIA.

 1. Megtakarítok – vagyis rakosgatom és gyűjtögetem a pénzt, ám csak rövidtávon, addig amíg helyet keresek neki, vagyis kitalálom a következő befektetésemet.
 2. Ugye Ön is azt akarja, hogy egyszer elérje azt a pontot, amikor a pénz dolgozik Önnek, függetlenül attól, hogy Ön éppen mit csinál, csinálja, mert élvezi az eddigi munkáját, vagy körbevitorlázza a földet? És innentől mindig a pénze dolgozik Önnek, és mindig dolgozik. És az is természetes, hogy az Ön  pénzével szembeni elvárása az az, hogy további pénzeket hozzon, és nem az, hogy apassza a zsebét.
 3. Eldöntötte, hogy BEFEKTETŐ lesz. Nagyszerű! Mit vizsgál meg? Hogy van-e már valamije, amit befektetésnek tekint? Ingatlan, tőzsde, vállalkozás, üzletrész, bankbetét, értékpapír, arany, ezüst, gyémánt? Mit szeret? Miben hisz? Miben bízik? Nézze meg, hogy éves szinten mennyi reálhozamot produkál Önnek. Tudja, a legegyszerűbb képlet: bevételek – költségek.
 4. Egy jónak tartott befektetés, legyen az bármi, átlagban és hosszútávon minimum évi 12 %-ot hoz. Önnek milyen eredmény jött ki?
 5. Aztán nézze meg a befektetéseit a következő szempontok szerint: hozam, biztonság, likviditás/hozzáférhetőség, könnyen tudja-e mozgósítani a benne lévő pénzt szükség esetén, adózás vagy adóelőnyök, rugalmasság.
 6. És ha ezt is végiggondolta, tudni kell, hogy mit akar vele elérni? Mik a tervei? Mik a céljai?
 7. És innen már tervezhető is az optimális pénzügyi stratégia. Ha szeretné, hogy összeállítsam Önnek fordulj hozzám bizalommal itt: On-line jelentkezés

Mit érdemes még megnézni?

Úgy gondolom megér némi időt és energiát, hogy találjon olyan eszközöket is, amelyek krízis és inflációs körülmények között is jól teljesítenek. Bár per pillanat nem feltétlenül kell és érdemes ezeket használnia.

Például léteznek ún. krízis-alapok, melyek éppen „válság” idején teljesítenek jól. Ilyen alapok a palettánkból pl. az Abszolút hozam, az FX.

És ilyen eszköz lehet az ezüst, ami szinte “mostohagyerek” a befektetési palettán, de én nagyon szeretem, sokkal jobban, mint az aranyat.

Nem ajánlom ezeket szükségszerűen Önnek is, hiszen nem ismerem a konkrét pénzügyi helyzetét, egyszerűen csak elmondom, hogy én hogyan gondolkodom, hogy én mit tettem, és nem csak én…

Általában, amikor a pénz veszít az értékéből, az ezüst és más nemesfémek értéke fölmegy. Ma pl. az ezüst olcsó, a színezüst ára is cca. 100,-Ft/gr. Az arany ára cca. 1053 USD/uncia, és ez 20% (!) körüli emelkedést mutat az egy évvel ezelőtti árhoz képest!

Ráadásul az ezüst iránti kereslet jelentős, és folyamatosan nő, ugyanis felhasználása roppant széleskörű: informatika, számítógépek, mobiltelefonok, izzók, televíziók,… Ezt tetézendő a világ ezüstkészlete és ezüstkínálata korlátozott. Az arany rendelkezésre állása jelenleg sokkal bőségesebb, mint az ezüsté.

Innen úgy tűnik, hogy nagy valószínűséggel az elkövetkező évek során az ezüst értéke jelentősen emelkedni fog, különösen, ha figyelembe vesszük Kína, India, és a többi fejlődő ország egyre nagyobb ezüst-éhségét, és növekvő keresletét.

A tanulság az, hogy azok a tanácsok, és utak, amelyek a múltban remekül működtek, ma már nem feltétlenül állják meg a helyüket, és elavultak lehetnek.

Megváltozott a gazdasági környezet, és a múlt már soha többé nem tér vissza. Soha többé nem lesz 3 forint a benzin, nem lesz 3,60 a kenyér, és nem lesz 3 Ft a tej.

Ha valaki azt képzeli, hogy mégis, és arra vár, hogy a dolgok visszazökkenjenek a régi, normál kerékvágásba, akkor nagyon fájdalmas, keserű és hosszadalmas várakozásnak és reménykedésnek néz elébe.

A régi tanácsokat hallgassuk meg, ám azokat a mába, a jelenbe beépítve új megoldásokat kell felkutatni és alkalmazni.

Ez a ma közgazdaságtana.

 Lépjen velem kapcsolatba itt!

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Lakcím (település)

  Kérdés, üzenet

  Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

  A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

  Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

   
   
   

   

   

  Gondolkozzunk másképp!

  “A kínai nyelvben a válság szó két jelből áll. Az egyik jel veszélyt jelent, a másik pedig lehetőséget”

  (John F. Kennedy)

  The Chinese symbol for Crisis…Danger and Possibility

  Nem szabad kihagyni!

  A jelenlegi piaci helyzet ritka és szokatlanul nagy befektetési lehetőség az Ön számára, ha betart egy-két esszenciális szabályt. Az elmúlt hetek tőzsdei eseményei, hírháttere, számos piaci jel és egy-két nemzetközileg elismert szakember nyilatkozata (utoljára tegnap Marc Möbius) ezt megerősítik. Ezért a következőkben igyekszem ismételten összefoglalni a rendkívüli helyzet lényegét és azokat a szabályokat, melyek jelenleg különösen fontosak:

  További erős középtávú tőzsdei korrekciós trend várható, mely rendkívüli befektetési lehetőséget rejt magában. Egyes vállalkozások részvényárfolyama átmenetileg erősen eltérhet attól a realisztikus értéksávtól, amelynek közelében tartózkodnia ”kellene” (a cég valós eredményei, piaci pozíciója, fejlődése, stb.) alapján. Az ”ár” viszont újra és újra az ”érték” felé törekszik (a kereslet és kínálat általános törvényszerűségei alapján).

  A tapasztalt befektető gazdasági és piaci jelekből igyekszik megállapítani, hogy mikor változik az árfolyam tendencia. Jelenleg számos jel utal arra, hogy a tőzsdék nem folytatják tovább az amúgy is irrealisztikussá vált árak további negatív torzítását. A realisztikushoz képest felére/negyedére értékelt vállalkozások (számos egészségesen fejlődő tőkeerős világcég is) részvényeinek ára előbb utóbb korrigálódik, ami a folyamat végére 50 – 300% árfolyamnyereséget (vagy ennél többet is) jelenthet anélkül, hogy pozitív túlzás alakult volna ki az árakat illetően. Ugyanez érvényes a legtöbb részvényalap tekintetében is.

  Minél nagyobb az esés, annál lendületesebb a kiegyenlítődés! Jelenleg még valószínűsíteni is nehéz, hogy mindez egy relatíve folyamatos tendenciát követve (mint az elmúlt 3 héten) zajlik le, vagy nagyobb kitörésekkel és drámai visszaesésekkel tarkítva. Ez utóbbi a valószínűbb. Közben még egy újabb átmeneti mélypont elérése sem kizárt.  Mindez az Ön számára, ha középtávon fektet be, indifferens – a túlzottan magas vagy alacsony ár mindig visszamozdul a reális sáv felé. Amennyiben rövid távon eladási kényszerbe kerülhet, akkor Önnek továbbra sem való a jelenlegi tőzsde. Ha esetleg ”bennragadt”, akkor Önnek továbbra is várnia érdemes. Viszont a többieknek – és remélem, hogy Ön is köztük va- életük talán egyik legjobb lehetősége rejlik a jelenlegi árfolyamokban, ha feltétlenül betartja a következő szabályokat:

  1.       Biztonság!

  Ne csak egy részvényben, térségben vagy iparágban gondolkozzon. Ossza meg a portfólióját azaz diverzifikáljon! A befektetési alapok jellegüknél fogva alapjában véve gondoskodnak némi szórásról. De még jobb megoldás ha több befektetési alap között osztja szét a pénzét. A kérdés csak az hogy Ön miben hisz? Mert az ki van zárva, hogy semmiben.

  2.      Megfelelő időtáv!

  Semmi esetre se gondolkozzon rövid távban, ha rendkívüli hozamot szeretne elérni!  Viszont ha Ön hosszú távú tőkefelépítést folytat, akkor egyedülálló lehetőséget kap, hogy jelentősen felturbózza a befektetéseit. Amennyiben újabb befizetést szeretnel eszközölni, semmiképpen se gondolkozzon 3 évnél rövidebb időben és örüljön minden ajándék hónapnak.

  3.       Következetesség!

  Nincsen olyan árfolyam ami ne csökkenne tovább! Alacsony árfolyamon már minden 1-2 dolláros változás nagy százalékértékeket jelenthet. Sávokban kell gondolkozni, nem százalékban. A felfelé és lefelé ugráló százalékos értékektől sem (korai) mámorba esni, sem elbizonytalanodni nem szabad!

  Miért nem hallja ugyanezt a hírekben? Miért nem olvas erről a sajtóban?

  -a sajtó nem középtávra fókuszál!

  -a szakirányú média (Bloomberg, CNN, MSNBC, stb.) publikuma még rövidebb távú (napon belüli) hírekben érdekelt

  -a savanyú hozzáállás jelenleg “divatosabb” -bár nem feltétlenül hasznosabb is

  -a jó hír eleve nem hír

  Átlagos hozzáállás =  átlagos eredmény! Gondolkozzon másképpen! Szeretne ebből hasznot húzni, nyertesen kikerülni, és az Ön konkrét lehetőségeiről beszélgetni?

  Jobb egy fölösleges beszélgetés, mint egy kései! 

  Lépjen velem kapcsolatba itt!

   Név (kötelező)

   Email cím (kötelező)

   Telefonszám (kötelező)

   Lakcím (település)

   Kérdés, üzenet

   Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

   A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

   Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

   Szeptemberi zsongás

   Újra itt a szeptember – csendesebb, kellemesebb az időjárás, elkezdődött az iskola, mindenki kipihente magát, és újult erővel vág bele céljai megvalósításába, vagyis a szeptember egy kisebb fordulópont az életünkben, és mint minden fordulópont- egy nagy lehetőség ígéretét is hozza.

   Oly sokan és sokat halljuk, hogy a recesszió véget ért, ám mégis… miért van az, hogy mégsem hagyjuk a valóságot a jót begyűrűzni az életünkbe, miért van az, hogy nem hagyjuk, hogy ez bennünket is elérjen, lelkesítsen?

   Oly erős a média szava, hogy számos ember csak azt hallja meg, és még mindig csak hajtja magát a kétségbeesésbe, visszhangozza azt, amit tudat alatt küld neki a tv, rádió, újság a híradásain keresztül.

   Itt az ideje, hogy megrázzuk Magunkat, kapcsoljuk ki a „médiát”, gondoljunk egy nagyot, bármilyen nagyot, és képzeljük magad elé azt a képet, amit a jövőnk mozaikjai alkotnak.

   Itt az ideje, hogy bízzunk a saját belső tudatunkban, mert ő az igazi jóakarónk, és tudjuk, hogy a megérzéseink, az első megérzéseink(!) mindig a jó irányba terelnek bennünket.

   Az a hozzáállás, amelyre most szükségünk van az előre és feljebb jutáshoz, a következőkből áll össze: hit, lendület, eltökéltség.

   Látjuk Magunk előtt a célunkat? Érjük el! Soha ne adjuk fel! Ne adjuk fel a reményt! Csak az lesz sikeres, aki nem adja fel! Ön mit gondol: tudnánk járni, ha föladnánk az első földre huppanás után?

   Ragaszkodjunk az álmainkhoz, csináljunk belőlük célt, és tanuljunk meg velük együtt élni. Ne korlátozzuk Magunkat azzal, amit mások mondanak, ne akadályozzuk Magunkat makacs hiedelmekkel, és ha kell, hajtsunk végre változtatásokat. Az életünk gyökeres megváltoztatásához elég 21 nap.

   Az egyetlen dolog, ami meggátolhat abban, hogy az igazán vágyott életet éljük, az MI magunk vagyunk…

   Mert az nő, növekszik, amire gondolunk, amire koncentrálunk.

   Ön mire gondol? És ez Önnek jó vagy sem? Hasznos, ha megvalósul vagy sem?

   Kérjen időpontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes tanácsadásunkra, ahol a pénzügyeit teheti rendbe az elkövetkező 100 évre!

   Lépjen velem kapcsolatba itt!

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Telefonszám (kötelező)

    Lakcím (település)

    Kérdés, üzenet

    Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

    A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

    Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

    Tavaszforduló

    10 pozitív fordulatra utaló jel:

    1. A pénzügyi szektor irányából sokasodnak a jó hírek. Egyre több bank lazítja újra a hitelfelvételi kondícióit, számol be nyereséges negyedévről vagy pozitív kilátásokról a folyó év tekintetében.

    2. Újra- és újra kisebb nagyobb „bear market rally” (pozitív árfolyamkorrekciós hullámok) alakulnak ki a tőzsdéken – a pénzügyi szektor részvényeinek vezetésével.

    3. Kezdenek konkrét formát ölteni a vezető gazdasági hatalmak gazdaságélénkítő- és bankmentő csomagjai. Az EU esetében az elsőre, az USA-ból az utóbbira kellett „sokáig” várni.

    4. Világszerte javulnak a vállalatvezetői és fogyasztói bizalmi indexek. Kezd visszatérni (az egyenlőre óvatos) optimizmus.

    5. A tőzsdék a negatív hírekre kevésbé, a pozitív hírekre erős növekedéssel reagálnak. Erős árfolyamingadozás mellett, pozitív korrekciós tendencia uralkodik.

    6. Újra növekszik az amerikai lakosság fogyasztása. A vevők visszatértek a boltokba. Amennyiben ez a trend tovább folytatódik, nyárra pozitív hírek várhatóak az ipar és a kereskedelem oldaláról – ez tovább törné a jeget.

    7. A kínai GDP növekedés 8% körül stabilizálódott. A belső fogyasztás tovább élénkül. A világ 3. legnagyobb gazdasága dacol a világgazdasági válsággal. Idén a világ eddig legjobban teljesítő tőzsdéje: a kínai.

    8. A feltörekvő országok (emerging markets) újra forró tippnek számítanak, élükön a BRIC országokkal (Brazília, Oroszország, India és nem utolsó sorban Kína). Ezen országok átlagon felüli fejlődési tendenciát mutattak az elmúlt években, melynek mélyebb társadalmi és világgazdasági okai vannak. Krízisek jönnek és mennek, a tényleges mozgatóerők maradnak.

    9. Egyes gazdasági „előhírnöknek” tartott értékek (közlekedés szektorindexek, aranyár, nyersanyagárak) aktuális tendenciája pozitív fordulatra utal.

    10. Egyre több gazdasági és politikai vezető (Obama, Bernanke, Schwarzmann, Buffet, Marc Faber, stb.) vállal fel pozitív kijelentéseket a nyilvánosság előtt a gazdaság kilátásait illetően. Az általános pesszimizmus kimegy a divatból. A dolgok reális megítélése már nagyobb elismeréssel találkozik szakértői körökben. 1929-et felemlegetni már kínos bakinak számít.

    Szeretné ezeket a saját javára fordítani? Kérjen időpontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes tanácsadásunkra!

    Lépjen velem kapcsolatba itt!

     Név (kötelező)

     Email cím (kötelező)

     Telefonszám (kötelező)

     Lakcím (település)

     Kérdés, üzenet

     Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

     Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

     Lépésről-lépésre: pánik idején

      

     Egy felmérés szerint az amerikaiak döntő többsége emlékszik, hol volt, mit csinált, 2001. szeptember 11.-én, amikor néhány őrült terrorista eltérített két repülőt és belevezette a WTC híres iker felhőkarcolóiba. Én is emlékszem hol voltam, amikor a hírt meghallottam a rádióban. És arra is emlékszem micsoda pánik tört ki akkor (nemcsak) a világ tőzsdéin.

     Így utólag egy kicsit nevetséges, hiszen a világ részvényeinek áresése sokmilliószorosa volt a felhőkarcolók árának. Komolyan azt gondolták, az emberek, hogy ettől az egész gazdaság összedől?

     Ez a pánik jellegzetessége – az emberek nem logikusan gondolkodnak. Nyilván, így visszatekintve, már látjuk, tényleg mennyire nem volt alapja az akkori őrületnek. Bár azóta sok minden megváltozott emiatt – ezt mindenki tapasztalhatja a repterek biztonsági vizsgálatánál – de a világgazdaság nem dőlt össze.

     A változatosság kedvéért most megint éppen pánik van. Rengeteg levelet, telefonhívást kaptam, muszáj reagálnom. Erről Rejtő Jenő klasszikusa jut eszembe: “A szállodaigazgató elkiáltotta magát: Mindenki őrizze meg a hidegvérét! – Erre kitört a pánik…”

     A jelenlegi amerikai gazdasági helyzet alapjai már elég jól ismertek. Az ázsiai államok átéltek egy pénzügyi és gazdasági krízist 1997-ben, tanultak belőle, és az elmúlt években nagy tartalékokat halmoztak fel, amit amerikai kincstárjegyekben helyeztek el. Ez a nagy kereslet pedig leszorította az amerikai kamatlábat. Következményeként az amerikai háztartásoknak egyre kevésbé lett vonzó megtakarítani, és egyre kifizetődőbbé vált hitelt felvenni. Ez vezetett aztán a “fogyasztási bulimiához”, amely aztán kulcsszerepet játszott a válság kialakulásában.

     És még néhány vonás: A lakosságot ily módon rendkívül kedvezményes feltételekkel hitelfelvételre buzdították, elsősorban ingatlan fedezetű jelzáloghitelekre. Emiatt, az ingatlanok iránti kereslet rohamosan nőtt, és nőttek az árak is. De nem az égig! Egyszer csak számtalan állampolgár találta magát egy olyan házban, amelyen sokkal több hitel van, mint amit ér. És ebbe sokan beleroppantak…

      

     Légvárak épültek hitelből. Hátborzongató  riportokat lehetett hallani a kilakoltatás utáni takarító brigádokkal. Még arra sem volt pénzük a lakóknak, hogy a plazmatévéket és házimozikat elvigyék. Minden nagy összegű hitel felvétele előtt kötelezően megnézetnék egy ilyet mindenkivel.

     Ennek aztán továbbgyűrűző hatása lett: a bankok rövidtávú tartalékai kimerültek. Volt aki csődbe került, volt akit az állam felvásárolt és van akit a konkurenciája vett meg nagyon olcsón. És közben a bankok kiszórták a piacra kínjukban a vastartalékaikat: a részvény készletüket – ami hatalmas áresést eredményezett a piacon.

     Az eső árfolyamon aztán mindenki pánikba esett és ők is eladták a részvényeiket – ami újabb áresést eredményezett. Ennek működési mechanizmusa a tőzsdepszichológia:

     “A részvény a cég valódi értékét tükrözi. Milyen igazából egy cég értéke? Egy jól működő cég értéke folyamatosan nő: szorgalmasan dolgoznak, új termékeket, szolgáltatásokat fejlesztenek, termelik a pénzt. Ennek egy részét osztalékként kifizetik a részvényeseknek, másik részét visszaforgatják: befektetik, új gépeket vesznek, új gyárakat építenek – ezzel nő a cég értéke, nőnek a részvények értéke is. Csak az a baj, hogy pontosan senki sem tudja megmondani mennyi is ez a valódi érték.

     És itt kezdődik a tőzsdepszichológia: egyszer csak elterjed a hír a Kék Mamut Művek remek cég. Sokan vesznek a részvényeikből – feljebb megy az árfolyama. Erre sokan mondják: ugye milyen jó cég ez, hogy megy felfelé az árfolyama: vegyünk mi is. Persze az árfolyam tovább emelkedik. És ez így megy addig, amíg a Kék Mamut részvények nyilvánvalóan irreálisan magas árfolyamot érnek el. És akkor mindig akad valaki, aki elkiáltja magát: A király meztelen! – A Kék Mamut túlértékelt! És akkor mindenki meg akar szabadulni a részvényeitől, az árfolyamok pedig lezuhannak. Akkor persze egy idő után mindig akad valaki, aki rájön: egészen jó kis cég ez és a részvényeinek árfolyama nagyon alacsony. És ezzel elindul a hullámvasút következő menete.

     Mit csinált maga a cég miközben részvényeinek árfolyama megjárta a mennyet és a poklot? Semmi különöset, tették a dolgukat: a munkások szerelték a mamutokat, a fejlesztő mérnökök új hatékonyabb mamutkékítő eljárást dolgoztak ki és elkészült az új üzemcsarnok is. Amikor lezuhant a cég túlértékelt részvényeinek árfolyama hirtelen gyengébb minőségben és kevesebbet dolgoztak a cég munkásai? Hirtelen megbutultak a mérnökeik? Összeomlottak a gyártócsarnokok? Kevesebb profit lett hirtelen a kék mamutok piacán? – Egyik sem.

     (Bővebben: Értékpapír alapú befektetések biztonságossága)

     Mostanra az árfolyamesések teljesen irracionális szinteket értek el. Ez nem jelenti azt, hogy a dolog akár nem folytatódhatna. Mert a pánikba esettek nem képesek racionálisan gondolkodni.

     Más ez a mostani válság, mint az elmúlt évtizedek sok-sok hasonló válsága? Igen is és nem is. Az alap mechanizmus nagyon hasonló, ugyanakkor van egy-két olyan dolog, ami egyedivé teszi a mostani helyzetet.

     Először is a visszaesés mélysége . Ez egy viszonylag új jelenség, hogy a változások ilyen gyorsak és nagyok. Korábban, ahogy a világ tőkepiaca egyre nagyobb és stabilabb, a változások lomhábbak lettek. Az utóbbi években azonban a tőkeáttétellel dolgozó Hedge Foundok rohamos elterjedése, a számítógép vezérelte tőzsdei rendszerek sokkal fürgébbé tették az egész világ tőkepiacát. Olyan ez, mint a szervokormány: könnyedén kevés erővel is tekergetni lehet. És most így, ezekkel az eszközökkel, a világ sokkal nagyobb tőkékkel is gyorsabb fordulókat képes venni.

     Másodszor azért ne feledjük, hogy a háttérben ott zakatol a világ nagy átrendeződési folyamata . Az Egyesült Államok szép csendben veszti el a hegemóniáját. Európa és Japán menetel a süllyesztőbe. A “harmadik világ” nagyjai – Kína, India, Dél-Amerika keményen és szívósan jönnek felfelé. A világ központja több mint húsz éve Ázsia felé tolódik el, és a mai válság – amely 1929 óta a legsúlyosabb – felgyorsítja ezt a folyamatot.

     Az amerikai polgárokkal szerették volna elhitetni, hogy minden kiugróan jól megy – ha kell hitelekből is. (De ismerős ez a késő Kádár korszakból…)

     Harmadszor – a dolog irracionalitása. Igazából a világgazdaság rendben van. Nincs a GDP-ben visszaesés, sőt sok területen kiemelkedő a gazdaság növekedése. Az, hogy az amerikai állampolgárok egy része túlköltekezett az egy dolog. Az, hogy ez kellemetlen egy csomó amerikai banknak az is egy dolog. De ettől (ellentétben a WTC tornyaival) még nem dől össze az egész világ.

     Mit lehet tenni?

     Essünk mi is pánikba? Legyünk öngyilkosok? – Semmi esetre sem! A felmérések szerint a sikertelen öngyilkosok döntő része később nagyon bánja ezt a tettét. (És akkor még azokról nem is beszéltünk, akiknek sikerült…)

     Nyilvánvaló – gondolom én – hogy amikor részvény típusú befektetésbe rakták a pénzüket, akkor és ott ahol elkezdték, elmagyarázták Önnek, hogy ez egy hosszútávra alkalmas befektetéstípus. Rövidtávon nagyon komoly veszteségeket lehet elszenvedni, de hosszú távon messze ez hoz a legtöbbet. (Gondoskodó államunk azáltal is próbál erre nevelni bennünket, hogy csak minimum tíz éves befektetésektől enged adómentességet…)

     Tíz év távlatából, pedig megígérhetem, hogy pont olyan kedélyesen fognak erről anekdotázni, mint mi most az olajválságról, az “európai összeomlásról” , vagy 2001. szeptember 11-ről.

     Az ilyen visszaesések, pedig jövendő nyugdíjunkra nézve, egészen kiváló hatással vannak, mint ahogy azt már előző leveleimben is megmutattam.

     Mit tegyünk akkor, ha rövidtávra rakta be ilyen formába a pénzét? Akkor Önnek tudnia kellett, hogy szerencsejátékot játszott, és ha valóban most ki kell vennie a pénzét, akkor vesztett… A megoldás: tervezze át és kicsit halassza el a céljait – tartsa meg a befektetéseit. Nem kizárt, hogy már egy éves távlatban nyereséggel szállhat ki. Ne felejtse el, a szervokormány jobbra pont olyan könnyen kormányoz, mint balra! A nagyon dinamikus esések után hasonlóan dinamikus emelkedés is könnyen lehetséges.

     Ha Ön most indítja a befektetéseit, akkor dörzsölje a kezét. Ilyen olcsón befektetéseket Isten tudja milyen régóta nem lehetett kapni. Ne felejtsen el majd, minden hónapban hálát rebegni a 2008-as “összeomlásért” amikor majd a nyugdíjalapjából felveszi a havi hozadékokat! Igaz, hogy a forint már nem annyira erős, mint pár hónapja, viszont az árfolyamok még alacsonyabbak.

     Ha kb. 3 év körüli (az én felfogásom szerint ez rövid táv) időre szeretne befektetni, most kivételesen azt mondom, hogy érdemes megpróbálni. Ilyen irreálisan alacsony árfolyamok nem sokáig létezhetnek. Ennél rövidebb távra viszont nem ajánlom – itt már nagyon nagy a szerencse szerepe…

     Ha Önnek évente félrerakott befektetései vannak, és később kell majd befizetni, nézzen körül a fiókban -nem tudja-e következő befizetést előre hozni, mert érdemes.

     Mibe csoportosítsunk?

     Az elmúlt évek megmutatták, hogy a világ feltörekvő régióinak (Kína, India, Dél-Amerika) tőkepiaca, úgy viselkedik, mint egy versenyló : hihetetlenül gyorsan startol, ugyanakkor akadályoknál nagyon nagyokat fékez. Ezért szerintem a válság utáni időkben a növekedési szakaszban ezek a piacok sokkal dinamikusabban fognak nőni, mint a “lomha” amerikai vagy európai (a japánról ne is beszéljünk) piacok. Mivel a problémák forrása és kiinduló pontja az Egyesült Államok, nagy valószínűséggel az ottani piac fog utoljára normalizálódni.

     Az amerikai gazdaság növekedése lelassul. Elképzelhető, hogy lassulni fog Ázsia is, mégis biztosak lehetünk benne, hogy az ázsiai gazdaság így is gyorsabban fog nőni, mint az amerikai és az európai.

     Az ázsiai növekedést ma már nem az export húzza, hanem a beruházás és a fogyasztás. Ezeket viszont csak marginálisan érinti a válság. A következő húsz évben Kínában havonta, Indiában kéthavonta épül városi infrastruktúra egy-egy millió ember számára, ami gigantikus beruházásokat követel. Eredményként pedig az fog jelentkezni, hogy a már ma is 200-300 milliós indiai és kínai középosztály létszáma gyors ütemben tovább nő, ami viszont a fogyasztói kereslet bővülését hozza magával.

     Mikor lesz mindez?

     Erre nagyon nehéz jóslatot adni. Ma még nem lehet tudni, mennyi ideig tart majd a válság hatása. Mindenesetre: a korábbi nagy világválsági periódusok mindig új nagyhatalmak felemelkedését hozták.

     Erre csak az egyszeri pilótát tudom idézni, aki a második sikertelen landolási kísérlet után megjegyezte: Ne izguljanak kedves utasaim, még egyetlen gép sem maradt fent… Erre is ezt lehet mondani: Nem lehet ennyire alacsony mindig az árfolyam – ez egyszerűen túl jó üzlet lenne…

     Remélem, hogy írásommal hozzájárulhattam a jelenlegi piaci helyzet további megértéséhez.

     Kérjen időpontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes tanácsadásunkra, ahol még többet megtudhat!

     Lépjen velem kapcsolatba itt!

      Név (kötelező)

      Email cím (kötelező)

      Telefonszám (kötelező)

      Lakcím (település)

      Kérdés, üzenet

      Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

      A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

      Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

      Pénzügyi válság női szemmel

       

      Összegyűjtöttem néhány kérdést, amely manapság, erősen foglalkoztatja az ismerőseimet, Ügyfeleimet.

      Mindenekelőtt azt mondom el, hogy valamennyi kérdésre adott válasz általános. A konkrét esetekben helyes magatartás és választás mindig függ attól, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, milyen célban és időtávlatban gondolkodunk. A feltett kérdések konkrétak, és jellegükből adódóan nehéz őket két mondatban megválaszolni. Léteznek kifejezetten nőknek szóló fórumok, és az élet szinte minden területén találkozhatunk a dolgok nőknek szóló változatával. Még a pénzügyi megoldások terén is. Pénzügyei mindenkinek vannak, ráadásul számos olyan tényező van, ami miatt érdemes és kell is a nők pénzügyeivel nevesítve is foglalkoznunk. A pénzügyi döntések minden esetben hosszútávon kihatnak egy ember és a családja életére. Ezért úgy gondolom, hogy minden döntés előtt érdemes pénzügyi tanácsadóval konzultálni, aki átlátja a piac szinte összes lehetőségét. Ez pedig azért fontos, mert bármelyik pénzintézet, akit fölkeresünk kizárólag a nála elérhető megoldást fogja javasolni, azok közül is azt, amelyik a számára legkedvezőbb… Még soha nem találkoztam olyannal, aki átküldött volna az utca másik oldalán lévő intézménybe azzal, hogy „Menjen csak át oda, ott jobban jár!”

      –          Mi a teendő a bankban lévő megtakarításokkal?

      –          Mint minden megtakarításnak, a bankban lévőnek is megvan a célja, szerepe, és elengedhetetlen része egy optimális pénzügyi stratégiának.

      Szerencsés lenne, ha mindenkinek lenne hathavi kiadásait fedező pénzügyi tartaléka, ami könnyen elérhető helyen és formában van, valamint azonnal felszabadítható. Erre való a bankbetét. Minthogy elapadtak a bankközi hitelek, az intézetek mindent megtesznek a forrásokért. Ennek kézenfekvő módja az intenzív saját betétgyűjtés. Például: ma itt Magyarországon létezik látraszóló betét 8 %-os kamattal. Amennyiben az Öné ilyen célból, és itt van, akkor azt helyesnek tartom.

      Más a helyzet, ha a hosszútávra gyűjtött (10-15-20… év múlva szükséges) pénzünket is itt tartjuk. Az bűn. A pénzünk és saját magunk ellen.

      – Érdemes-e most átváltani a devizában levő lekötéseket?

      Véleményem szerint, devizában annak szabad megtakarítania és befektetnie, akinek abból származik a jövedelme, és ez a betét a fenti tartalékcélt szolgálja.

      Számomra semmiképpen sem érdemes a pénzemet devizaszámlán tartani, lekötve 2-3% kamattal, nem is teszem.

      Véleményem szerint: ha a devizabetétünk összege meghaladja a hathavi igényünket, fektessük be. Amíg nálunk forint van, szinte teljesen mindegy, hogy miben vezetik ezt a befektetést –forintban, euróban, dollárban- nem tudjuk függetleníteni magunkat a forint árfolyamhullámzásaitól. A lényeg, hogy mibe fektetünk! És fontos, hogy legyen befektetve az a pénz, és akkor is dolgozzon valahol a világban, ha mi éppen alszunk.

       

      – Egy olvasónk épp most örökölt több tízmillió forintot. Mit tanácsol, hová fektesse be?

      Mi alapvetően közép- és hosszútávú pénzügyi programokat dolgozunk ki. Ha a boldog örökös is ebben gondolkodik, és szeretne pár év múlva csinos kis tőkejövedelemre szert tenni, mielőbb indítsa el a tervezett befektetést. Én egészen biztosan részvény típusú befektetésbe raknám az örökséget. Nyitva van az aranykapu, csak be kell sétálni rajta: ilyen irreálisan alacsony árfolyamon nagyon régen nem lehetett vásárolni. És hogy mibe? Az elmúlt két évtized azt mutatta, hogy a világ átrendeződik. A feltörekvő régiók –Kína, India, Dél-Amerika kitartóan jön felfelé. Olyanok mint Overdose. Hihetetlenül gyorsan rajtolnak, a leggyorsabbak a pályán, így egy akadály előtt ők fékeznek a legnagyobbat, ám az akadály után ő indul neki a legnagyobb lendülettel. A világpiaci zökkenőknél szintén ők álltak föl eddig is a leggyorsabban. Az Egyesült Államok, Európa és Japán folyamatosan lefelé menetel. Valószínűleg most is ezek a piacok fognak utoljára normalizálódni.
      – Kell-e aggódniuk a kis részvényeseknek a tőzsdei áringadozások miatt?

      Nem, ha nem tettek fel mindent egy lapra, és nem estek bele a pánikhangulatba. Most tartsák meg a befektetésüket.

      A meglévő részvénybefektetésekre általánosságban igaz, hogy TARTANI(!!!), semmi esetre sem realizálni. Sőt! Aki hosszú távú befektetésben gondolkodik, annak eljött az ideje. A világ tőzsdéin 30-40-50%-os leárazás van! Most érdemes és kell beszállni. Warren Buffett már vásárol…

       

      – Érdemes-e most lakást vásárolni?

      Attól függ milyen célra. Befektetési célra soha nem voltam híve a lakásvásárlásnak.

      Saját részre: az más. Látom, tudom, hogy aki saját lakásra vágyik, azt nem lehet eltéríteni a céljától.

       

      – Merre mozdulhatnak az ingatlanárak a jövőben?

      Kevés kivételtől eltekintve, nem látom az ingatlanárak emelkedését. És nem is számítanék rá.

      Tapasztalatom szerint még egy újépítésű lakás megvásárlása esetén is lehet alkudni, nem is keveset.

      Mert az ingatlanárak csak akkor nőnek, ha azt valaki ki is fizeti, addig az csak egy elképzelt ár…      -Ha valaki épp most venne fel hitelt, mire számítson? Változhatnak-e a kondíciók a korábbiakhoz képest?

      Ha nem létkérdés a hitel, most nem vennék föl, várnék vele. Miért is?

      A nemzetközi gazdaságban bekövetkezett folyamatok

      • az USA-ban elhúzódó ingatlan- és jelzálogpiaci válság,
      • ennek Európára átterjedő hatása,
      • a befektetési és jelzáloghitel bankok csődje,
      • a kialakult pénzpiaci válság

      következtében:

      • beszűkültek a devizaforrások, leállt a bankközi hitelezés,
      • a szűkülő forráskínálati oldal mellett – jelentős forráskereslet mutatkozik,
      • jelentős költségemelkedés a bankoknak a forrásoldalon, drágábban jutnak pénzhez.

      Következménye: KAMATEMELÉS!

      Ez a folyamat sajnos már beindult. A legtöbb bank bejelentette a jelzáloghitelek kamatemelését, amely többnyire 0,5%os emelést jelent.

      Szerencsére a hazánkban működő bankok eleve kockázatkerülő módon hiteleznek, befektetési felépítésük konzervatív, és magas betétállománnyal rendelkeznek, ezért őket közvetlenül nem fenyegeti a pénzügyi válság. Ez azért nem jelenti azt, hogy a megrendült anyavállalatok és a válsághangulat nem érinti és nehezíti meg az életüket –mégha csak átmenetileg is: sajnos csökkenhetnek a forrásaik, és eshet a részvényeik árfolyama. Előfordulhat, hogy a bankok időlegesen csökkenthetik a hitelezést, plafont húzhatnak a kihelyezett összegre, szigorúbban vizsgálják a hitelcélt, a hitel felvevőt, erősebb fedezettséget várhatnak el.

      Másrészt a hitel a bankok legjobb üzletága. Meg tudnak lenni hitelezés nélkül…? Meddig?

      – A régi “klasszikus” az arany, jó megoldás lehet a befektetőknek?

      Az utóbbi egy évben az arany árfolyama rendkívül hullámzóan alakult, főként az utóbbi két hónapban, és csúcson van. Árfolyama 5 éve 375 USD, 1 éve 750 USD, ma 850 USD volt. Rövidtávon lehet, hogy érdemesebb a kevésbé kockázatos befektetéseket választani, például kötvényalapokat, amelyek a jelentős kamatszint növekedés miatt átmenetileg jobban teljesíthetnek, és kivárni, amíg a tőkepiacok megnyugszanak.

      Önt is foglalkoztatják ezek a kérdések? Kérjen személyes konzultációt itt:

      Lépjen velem kapcsolatba itt!

       Név (kötelező)

       Email cím (kötelező)

       Telefonszám (kötelező)

       Lakcím (település)

       Kérdés, üzenet

       Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

       A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

       Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

       Az aktuális piaci helyzet megítélése

       Miért csökkentek a stabil vállalkozások részvényei is?

       Az USÁ-ból kiinduló hitelpiaci válság átmenetileg több nemzetközi pénzintézetet és befektetési alapot is arra kényszerít, hogy kivonja a tőkét a tőzsdei értékeiből (akár veszteségek árán is) a pozíciója megerősítése érdekében. Az egyes európai bankokkal kapcsolatosan felreppent hírek tovább erősítik a bizonytalanságot. Mindez jelenleg erős eladási (medve) piachoz vezetett, olyan régiókban is, amelyek egyébként nem érintettek az ügyben.

       Jó példa erre a két legerősebb tőzsdei kapitalizációval rendelkező magyar vállalat, a MOL és az OTP árfolyamának erős csökkenése is. A kialakult árfolyamok már nem a társaságok valós helyzetét és piaci erejét tükrözik, amely mindkét esetben rendkívül erős. Sokkal inkább arról van szó, hogy a legnagyobb tőzsdei forgalmú papírokból lehetett gyorsan, a legnagyobb tőkét kivonni – ami irrealisztikus árfolyamokhoz vezetett. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy egyes tőzsdepiaci résztvevők, de akár magánszemélyek is rossz hírkeltéssel igyekeznek tőkét kovácsolni a helyzetből, ami bűncselekménynek számít! Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy csak egyértelműen kompetens forrásból származó információk alapján alkossanak véleményt!

       Cégcsoportunk részéről teljes mértékben egyetértünk az általános szakmai véleménnyel és az MNB állásfoglalásával: a magyar pénzintézetek közvetlenül nem érintettek a hitelpiaci válságban, a helyzetük erős és stabil!

       Meggyőződésünk továbbá, hogy a hosszabb távon befektető számára a kialakult árfolyamok rendkívül attraktívak, a rövid távú spekulációt ugyanakkor határozottan nem javasoljuk! Végezetül ne feledjék, hogy a piac időszakonkénti megtisztulása természetes (és sok szempontból hasznos) jelenség, és a fejlődési időszakokhoz képest rendszerint rövid ideig tart. Különösen fontos azonban ebben az időszakban a kapcsolat és a tárgyilagos kompetens tanácsadás! Mi ezt készségesen megadjuk és személyesen is állunk a rendelkezésére. Amennyiben személyes tanácsadást szeretne kérni, kérjük forduljon hozzám!

       Hogyan alakult ki a jelenlegi turbulens helyzet a nyugati ingatlan- és bankpiacon?

       Az Amerikai Egyesül Államok ingatlan- és hitelpiacán, valamint ezzel összefüggésben a teljes pénzügyi szektorában évekig paradicsomi állapotok uralkodtak. Röviden kifejezve a pénz olcsó volt és könnyen hozzá lehetett jutni. A rendkívül kedvező jelzáloghitelek fűtötték az ingatlanpiacot, és az ingatlanok fedezetével felvett pénzek nagy része újra megjelent a befektetési oldalon. A folyamat önmagát táplálta, és a kialakult “spirálból” a kereskedelmi és befektetési bankok, hitelintézetek és lakáskasszák, hedge alapok és a határidős piac sem maradt ki. Túl jó volt az üzlet, túlzottan kecsegtető a nagy haszon.
       A tranzakciókban mozgó pénzek mennyiségének egyre kevesebb reális alapja volt, de a gépezet tovább pörgött – majd végül bekövetkezett az, amit egyesek előre jeleztek rámutatva az aránytalanságokra: a túlfeszített lufi kipukkant. Azonnal elkezdődött az elszámolás illetőleg a piac megtisztulása, hasonlóan a 2000 évi internet- vagy más néven “dot.com” lufihoz. A folyamat az USA-ban már hónapok óta tart és kisebb-nagyobb mértékben egyes nemzetközi tőkepiaci résztvevőket is érint. A könnyű pénz spiráljából kiszakított bankok először az USÁ-ban szembesültek likviditási gondokkal. Ez arra kényszerítette őket, hogy beolvadjanak erősebb versenytársaikba (Bear Sterns, Wachovia, Meryll Lynch), az állam karjaiba fussanak (AIG, Freddie Mac, Fannie Mae), vagy a csődöt jelentsenek (Lehmann Brothers). A piac megtisztulására szükség van, a nagy rendcsinálás viszont már huzamosabb ideje világszerte alacsonyan tartja a tőzsdei indexeket, az egyes régiók ill. iparágak tényleges teljesítményétől és fejlődési kilátásaitól függetlenül.

       Miért csökkentek a tőzsdei árfolyamok világszerte?

       Ennek több oka is van:
       1. A “hitelpiaci lufi” kipukkanása után azon pénzintézeteknél, akik a fent leírt spirálban mértéktelenül részt vettek, egyik pillanatról a másikra pénzhiány keletkezett. Kénytelenek lettek akár veszteségek árán is pénzé tenni a befektetéseiket, és ez a folyamat még nem is fejeződött be teljesen. Az eladások lenyomták (és továbbra is nyomják) a tőzsdei árfolyamokat. A pénz első sorban onnan áramlott ki, ahová előtte előszeretettel tették (ingatlanpiac, BRIC országok, egyéb fejlődő piacok, hedge-alapok stb.). Így ezeken a piacokon és egyes alapoknál, amelyeknek egyébként köze sem volt az amerikai pénz- és hitelpiaci krízishez, nagyobb árfolyamcsökkenés mutatkozott. E csökkenés mögött nem “fundamentális” okok rejlenek. Az egyébként jól fejlődő és nagy jövőbeni potenciállal rendelkező térségek, iparágak és kitűnően működő cégek árfolyama is csökkent! A realisztikus tőzsdei érték és az ár(folyam) közötti olló egyre nagyobbra nyílik. Ez teszi a helyzetet közép- ill. hosszabb távban gondolkodva vásárlói szemmel rendkívül érdekessé.

       2. A bizonytalanság nem kedvez a tőzsdei hangulatnak. Egyes befektetők unprofesszionálisan reagálnak, a kisbefektetők irracionális viselkedése viszont a nagykutyák tartózkodása mellett befolyásolóbb tényezővé válik. A negatív tőzsdepszichológiai háttér csak a bizalom megerősödése illetőleg jó hírek hatására fordul át pozitívba. A fordulópont előtt a piac jellemzően már erős túlzásokba esett.

       3. Miközben a tőke kényszerűségből kifelé áramlik a tőzsdékről, a befektetői oldalon is megcsappant. Ennek okai egyrészt ismét a nagybefektetők likviditási helyzetében, másrészt az elbizonytalanodott piacban keresendők. A szabad tőke nem tudja még, hogy hová áramolhat megfelelő biztonsággal és effektivitással, tehát kivár (jellemzően átmenetileg az amerikai államkötvénypiacra helyezkedik át).

       Meddig tart még?

       Ezt mint mindig, most sem könnyű megmondani. A legtöbb elemző egyet ért abban, hogy a “teknő” alja körül járunk és az árak már nagyon alacsonyak. Pozitív hogy erős vásárlási igyekezet mutatkozik a legyengült vagy nem likvid bankházakat és lakáskasszákat illetően. Ezeket az erősebb piaci szereplők nagy igyekezettel vásárolják fel jó áron. A nyertesek (JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Barclays, Lloyds TSB, stb.) tovább erősödnek. A legtöbb amerikai pénz- és tőkepiaci szereplő helyzete már ismert, szinte nincs is már kérdőjel. A világ más részein – így Nyugat-Európában is – még tart a bizonytalanság. Még néhány fontos kérdésnek el kell dőlnie ahhoz, hogy a tőke tudja, mikor és milyen irányba mozduljon. (Lesz-e még áldozat? Ha igen ki veszít és ki profitál belőle? Károsul-e valamelyik gazdasági térség konjunktúrája? Lesz esetleg még valamilyen váratlan jó- vagy rossz hír?)

       Milyen kihatásokkal lehet számolni?

       Ami biztos: a nemzetközi bankrendszert reformálják és a pénzügyi szektor “kitisztul”. A megüresedett piaci pozíciók élénkítik a versenyt. A jelzáloghitelek drágulnak (már nagyrészt megtörtént). A kőolaj ára tovább csökkenhet. Az ár-érték aránytalanság egyes piacokon és szektorokban még tovább nőhet. Ez az aránytalanság előbb-utóbb gyors pozitív korrekcióhoz vezet a tőzsdéken. Ennek időpontját lehetetlen megválaszolni. Eleinte mindenesetre valószínűbb a bizonytalan árfolyam ingadozás. Amennyiben a tőke áramlása nem indul meg időben, a helyzet a reálgazdaság fejlődését is veszélyezteti, melynek következménye egy recessziós is lehet. A recessziók rend szerint 8-14 hónapos időszakot ölelnek át, rossz eladási, viszont kitűnő vételi árfolyamokat teremtve.

       Fontos: az elért befektetési eredmény szempontjából csakis a futamidő alatti vételi árfolyam(ok) és az eladási árfolyam számít. Ha a hitelpiaci vagy gazdasági turbulenciák okozta alacsony árfolyamon nem értékesít, veszteség sem éri.

       Átmenetileg “TARTANI” kell a pozíciót. Az alacsony árfolyamú időszakok egyértelműen kedveznek viszont a vevőknek és a folyamatos tőkefelépítést végzőknek (rendszeres díjas befektetési-biztosítási programok – cost average effektus).

       Mi a megfelelő stratégia?

       Ez nagy mértékben függ a befektető individuális helyzetétől is, (milyen célban, időhorizontban gondolkodik stb.) ezért erre csak általánosságban lehet válaszolni:

       Meglévő befektetési egységek alacsony árfolyamon:
       TARTANI. Semmi esetre sem realizálni a jelenlegi ponton.

       Új folytatólagos (hosszú távú) szerződés indítása vagy a meglévőre új díjfizetés:
       VENNI. A fejlődő piacokba fektető alapok árfolyamai már rendkívül kedvezőek a bennük rejlő közép- és hosszú távú perspektívához képest. Az ár – érték olló gyorsan bezáródhat. De egy válságban illetve az azt követő években a kockázat vállalási hajlandóság alacsony szinten van és válság után is csak fokozatosan kezd el növekedni. Ezért ezekben az időkben a fejlett részvénypiacok általában jobban teljesítenek mint a fejlődő piacok. Érdemes tehát diverzifikáltabb (pl. európai, amerikai vagy globális fejlett piaci részvényalapot, államkötvényalapot, szektoralapokat is tartalmazó) portfóliót kialakítani.

       Új, ún. “eseti” befizetés hosszabb távú (min 3 év) vagy “szabad” időhorizonttal.
       VENNI. A fentivel megegyező okokból. Alternatíva: konzervatív alapban gyors vételi pozíciót kiépíteni és csak a trendfordulóra utaló határozottabb árfolyammozgás esetén “beszállni” a nagyobb hozammal kecsegtető, de nagyobb árfolyamrizikóval is rendelkező alapokba. Amennyiben az ügyfél nagyobb eseti díjat szeretne elhelyezni, érdemes ezt nem egy, hanem több lépésben megtenni. Ezzel jó átlagár érhető el nagyobb biztonság mellett.

       Új eseti befizetés rövidebb távú időhorizonttal
       A részvényalapok NEM JAVASOLTAK rövid távon a kecsegtető ár ellenére. Túlzottan spekulatív! Alapvetően javasoljuk, hogy csak szabad időhorizonttal vagy hosszabb távra fektessenek be a jelenlegi piacokon. Kivételt képeznek a rövid távon is magas biztonságot adó befektetési formák (államkötvény-eszközalapok, pénzpiaci alapok).

       Amennyiben személyes tanácsadást szeretne kérni, forduljon hozzám bizalommal! Kérjen időpontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes tanácsadásra!

       Lépjen velem kapcsolatba itt!

        Név (kötelező)

        Email cím (kötelező)

        Telefonszám (kötelező)

        Lakcím (település)

        Kérdés, üzenet

        Erre az e-mail címre kérem az újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat is (eDM)!

        Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.