A gazdagság útja

„Senki nem lehet jobban rabszolga, mint akivel elhitetik, hogy szabad.” Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Néhány évvel ezelőtt, az USA központi bankja, a FED kiadta a „Modern Money Mechanics” című dokumentumot. Ez a kiadvány részletesen leírja a pénz létrehozásának menetét, amelyet a FED a világ kereskedelmi bankhálózatával támogat. A kiadvány célja, hogy leírja a pénz létrehozásának menetét a résztartalékra épülő banki rendszerben. Majd folytatja a résztartalékra épülő folyamat magyarázatát különböző banki terminológiákon keresztül.

Ennek a fordítása a következő:
Az USA kormányának pénzre van szüksége. Így felhívja a FED-et és kér, mondjuk 10 milliárd dollárt.

A FED válaszol: Persze, veszünk 10 milliárd dollár értékben államkötvényt. A kormány fog egy darab papírt, valami hivatalosat fest rá, és államkötvénynek nevezi el őket. Ezután 10 milliárd dollár értéket rendel hozzájuk, és elküldi a FED-nek.

Válaszul, a FED szintén egy csomó papírt nyomtat. S ezeket „Federal Reserve Note”-nak nevezik el és szintén 10 milliárd dollár értékkel ruházzák fel. A FED a papírt az államkötvényekre cseréli. Miután a csere megtörtént, a kormány fogja a 10 milliárd dollárt és letétbe helyezi egy bankszámlán. A letétbe helyezéssel a papírdarabok hivatalos pénzzé válnak 10 milliárd dollárt adva az USA pénzügyi forgalmához. A 1d dollár létrejött.

Természetesen a példa általánosít. Először is, a tranzakció elektronikusan történik a valóságban. Papír felhasználása nélkül. Valójában csak a dollár alig 3%-ának létezik papír megfelelője, a többi 97% csak számítógépekben létezik. Az állampapírok valójában adósságot fejeznek ki. Amikor a FED megveszi őket, a semmiből előállított pénzzel, a kormány elkötelezi magát a pénz visszafizetésére a FED-nek. Másképpen fogalmazva: a pénz adósságot jelez. Ezt a hihetetlen paradoxot, hogy a pénz és az általa képviselt érték adósságot, illetve kötelezettséget jelent, még jobban fogjuk látni a példa további részében.

Tehát a csere megtörtént. A 10 milliárd dollár egy bankszámlán van. Itt kezd érdekes lenni a rendszer.

A résztartalékra épülő banki szabályok alapján, a 10 milliárd dollárnak megfelelő betét azonnal a bank tartalékainak része lesz. Mint minden más betét is. És mint a résztartalékra épülő banki szabályok kimondják a „Modern Money Mechanics” alapján:

„Egy banknak kötelező tartalékot képeznie, mely a betétek fix százalékával egyenlő.”

Ezután összegszerűen is definiálja: „A jelenlegi szabályok értelmében, a képzett tartalék a betétek 10%-a.”

Ez azt jelenti, hogy a 10 milliárd dollár betét 10%-a, 1 milliárd dollár tartalékként a banknál marad. Míg a többi 9 milliárd dollár alapját képezi a további kölcsönöknek. Logikus lenne feltételezni, hogy a 9 milliárd dollár szó szerint a 10 milliárdból származik. Azonban ez nem így van. Valójában a 9 milliárd dollár kölcsön alap a semmiből jön létre, a meglevő 10 milliárd dolláron felül. Így növekszik meg a pénzellátás. A számlán marad a 10 milliárd, azonban a bank ebből 9 milliárdot továbbkölcsönöz, azaz 19 milliárd lesz forgalomban.

Ahogyan a „Modern Money Mechanics”-ban állítják: „Természetesen a bankok nem mindig fizetik ki a beáramló pénzből származó kölcsönöket. Ha így tennének, nem keletkezne újabb pénz. Amikor kölcsönt adnak, fizetési ígérvényt adnak ki (kölcsönszerződést kötnek) a pénzért cserébe és a kölcsönző a fizetési ígérvényt kapja meg. Más szavakkal, 9 milliárd dollár jöhet létre a semmiből. Pusztán azért, mert igény van kölcsönre és van 10 milliárd dollár betét fedezetként.

Tegyük fel, hogy valaki bemegy a bankba és kikölcsönzi az újonnan létrejött 9 milliárd dollárt. A kölcsönző nagyon valószínűen fogja a pénzt és a saját bankjába teszi betétként. A folyamat itt újra ismétlődik. A betét a bank tartalékainak része lesz. 10% elkülönítve, valamint 90 %-a a 9 milliárdnak 8,1 milliárd jön létre, mint új pénz további kölcsönökre. És természetesen a 8,1 milliárd kikölcsönözhető és újra bankba tehető, további 7,2 milliárdot hozva létre, 6,5 milliárdot… 5,9 milliárdot… és így tovább…

A betétbe helyezéssel létrehozott pénz köre elméletileg a végtelenségig folytatható. Átlagosan 90 milliárd dollár hozható létre az eredeti 10 milliárd dolláron felül. Más szavakkal: Minden betét a banki rendszerben, 9-szeres mennyiségű pénzt hozhat létre a semmiből.

Pénz-függők, forduljatok az udvarias Bank of ………-hoz megnyugtató, azonnali pénzért! P-É-N-Z biztonságos személyi kölcsön formájában!

Most hogy értjük, hogy a pénz hogyan teremtődik a résztartalékra épülő banki rendszerben, egy logikus kérdés merül fel: mi ad értéket az újonnan létrejött pénznek? A válasz: a meglévő pénzmennyiség.

Az új pénz valójában értéket lop a meglévő pénzmennyiségtől. A teljes pénzmennyiség nő, függetlenül a gazdaságban lévő termékektől. És ahogy a kereslet kínálat törvénye diktálja, az árak emelkednek, csökkentve minden egyes dollár vásárlási erejét. Ezt nevezik inflációnak. Az infláció valójában egy rejtett adó. Milyen híreket hallunk? Inflálódik a fizetőeszköz. Nem azt mondják: leértékelés, nem azt mondják: értékromlás, nem azt mondják: csapd be az embereket, hanem, hogy csökkentsük a kamatlábakat.

Az igazi csalás az, amikor eltorzítjuk a pénz értékét. Amikor a semmiből teremtünk pénzt, nincsenek megtakarításaink, habár „tőkénk” van. Egyet kérdezek: hogyan várhatja bárki, hogy megoldjuk az infláció problémáját?

Itt az történik, hogy növeljük a pénzforgalmat, még több inflációval. Természetesen lehetetlen. A résztartalékra épülő banki rendszer alapvetően inflációs. A pénzkibocsátás növelése áru és termék növelés nélkül mindig leértékeli a pénzt. Egy gyors pillantás az amerikai dollár vásárló erejére és a pénzkibocsátás ütemére, egyértelművé teszi a helyzetet. Az összefüggés nyilvánvaló.

1913-ban 1 dollár annyit ért, mint 21,6 dollár 2007-ben. Ez 96%-os leértékelés mióta a FED létezik. Ha a folyamatos infláció rendszere abszurdnak és gazdaságilag öngólnak látszik, várj egy kicsit. Az abszurditás valójában nem elég erős szó a pénzügyi rendszer működésére. A pénzügyi rendszerben a pénz adósság, és az adósság pénz. Íme egy diagram az USA pénzkibocsátásáról 1950 és 2006 között, és egy az USA nemzeti adósságáról.

Milyen érdekes, hogy a trendek, lényegében ugyanazok. Ahol pénz van, ott adósság van. Ahol több adósság van, ott több pénz van. Másképpen fogalmazva: minden egyes dollár a zsebedben valakinek a tartozása. Emlékezz: az egyetlen mód, ahogy pénz jön létre, adósság. Ha mindenki vissza bírná fizetni az adósságát, beleértve a kormányt is, egyetlen cent sem lenne forgalomban. „Ha nem lenne adósságunk, nem lenne pénz sem.” Marriner Eccies – Governor of the Federal Reserve 1941. szeptember 30.

Az amerikai történelem során ez utolsó eset, amikor a nemzeti adósság ki volt fizetve, 1835-ben volt, miután Andrew Jackson elnök bezáratta a FED-et megelőző központi bankot. Valójában Jackson teljes politikai programja a központi bank bezárására épült.

Egyszer kijelentette: „Az arcpirító erőfeszítés, mellyel a jelen bank a kormányt irányítani próbálja előzetes figyelmeztetés legyen minden amerikai állampolgárnak, hogy ne dőljenek be a csalásnak amit ezen intézmény állandósítása, vagy egy másik alapítása jelent.” Andrew Jackson elnök 1767-1845

Sajnos az üzenet hamar elhalt. És a nemzetközi bankárok egy másik központi bankot hoztak létre 1913-ban. A FED-et. S amíg ez az intézmény létezik, az állandó adósság garantált.

Láttuk, hogy a pénz adósságból keletkezik kölcsönök útján. Ezek a kölcsönök a banki tartalékokon s a tartalékok betéteken alapulnak. És ebben a résztartalékra épülő banki rendszerben minden betét a saját értékének közel kilencszeresét hozza létre. Leértékelve a meglévő pénzt, ezzel áremelkedést okozva a társadalomban. Mivel a pénz adósságból születik, és a gazdaságban kering véletlenszerűen, az emberek elvesztik szem elől az eredeti adósságot. Mivel egyensúlyhiány van, az emberek versenyezni kénytelenek a munkáért, hogy elég pénzt nyerjenek a megélhetésükre.
Akármennyire is értelmetlennek tűnhet ez a rendszer, még mindig van egy dolog, amit kihagytunk a számításból. Ez az eleme a struktúrának, ami lerántja a leplet a rendszer valódi arcáról.

A kamat.

Mikor a kormány pénzt kölcsönöz a FED-től, vagy egy ember pénzt kölcsönöz egy banktól, azt mindig egy magas kamattal kell visszafizetnie. Más szavakkal: minden egyes dollár, ami létezik, vissza kell legyen fizetve, kamatostul. Azonban, ha az összes pénz a központi banktól jön, és a kereskedelmi bankoknál kamatokkal többszöröződik, és ha az úgynevezett „tőke” csak a pénzügyi ellátó rendszerben keletkezhet — akkor hol van a pénz, ami a kamatot fedezi?

Sehol. Nem létezik. S ennek következményei megdöbbentőek. A bankoknak visszafizetendő pénz mindig több, mint a forgalomban lévő pénz. Ezért állandó az infláció a gazdaságban.

Állandóan új pénz kell, hogy az állandó, a rendszerből fakadó hiányt fedezze, aminek az oka a kamat. Ez azt jelenti, hogy a fizetésképtelenség és a csőd szó szerint a rendszer része. Mindig lesznek szerencsétlenek, akik a rövidebbet húzzák. A zenére körbesétáló játékhoz hasonlóan amikor a zene véget ét, valaki kiesik.

És éppen ez a lényeg. A rendszer folyamatosan a bankok kezére játssza az egyének javait. Ha képtelen vagy kifizetni a jelzálogot, elveszik a tulajdonod. Ez különösen akkor felháborító, amikor rájössz, hogy a fizetésképtelenség természetes jelenség a résztartalékra épülő banki praktika miatt.

Kezdjen el számolni! Ha 10 év múlva venni szeretne valamit -mondjuk egy lakást- 10 millió forintért, akkor ennek előteremtésére alapvetően három módja van.

 1. Ön úgy dönt, hogy semmit nem bíz a véletlenre, és előre összerakja.
 2. Ön jól keres, biztos jövedelme van, és lesz – 10 év múlva is, és játszva kifizeti a mellényzsebéből azt a 10 milliót.
 3. Nagyon akarja a lakást, ám nem rendelkezik a fenti két adottságokkal, ezért hitelként veszi föl egy banktól.

Az eredmény minden esetben ugyanaz, Önnek lesz egy 10 millió forintos lakása, vagyis lesz 10 millió forint elkölthető pénze.

Mindössze egyetlen dologban fognak az esetek különbözni. A 10 millió forint árában!

Miért is? Mert az első esetben a pénz ára 3,5 millió forint, a második esetben 10 millió forint, a harmadik esetben pedig 24 millió forint – a mai hitelfeltételek alapján számolva.

Ez meg hogy lehet? Nos úgy, hogy az aki megfelelő formát igénybe véve előre összegyűjti a pénzt, az 3,5 millió forintból ezt meg tudja tenni. A harmadik esetben a felvett 10 millió forint hitelt 24 millióból kell és lehet visszafizetni.

Kérdem én: miért van az, hogy az első esetnél, ha valakinek azt mondom, hogy havi 30-40 ezer forintot meg kell takarítania, akkor azonnal sziszeg, hogy ennyi pénzt ő még sose látott! Hova gondolok, akkor ő nem tud megélni!

Míg a hitelfelvételekor a havi 180.000-200.000 forintos törlesztőrészletet szinte gondolkodás nélkül bevállalja?

Tudja Ön, hogy mit jelent itt a felelős gondolkodás:

Pontosan azt, hogy aki előre összerakja a pénzt az élete nagy kiadásaira, annak 7x -jól látja, hétszer(!) annyi pénze van élete során, mint annak, aki ugyanezeket hitelből oldja meg!

Ön melyik táborba szeretne tartozni? A szerencsétlen földönfutókéba vagy szerencsés gazdagokéba? A döntés az Öné!

 

Jelentkezzen tanácsadásra, ahol megalapozzuk az Ön pénzügyi függetlenségét, akár generációkra!

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.☀️

Zöld könyv – a megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé

Zöld Könyv

a megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2010.7.7.

 

Nyugdíjtanácsadással és nyugdíjtervezéssel az elegendő nyugdíjért:

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

Nyugdíj – a svéd modell

Parázs vita folyik a nyugdíjrendszer átalakításáról. Jó-e nekünk a svéd nyugdíjmodell? Kinek jó? A szólás szabadsága stábja erről készített egy ajánlott műsort. (Megtekintéshez kérem, kattintson a képre!)

Megnézte? Ön mit gondol erről? Lesz Önnek nyugdíja? Mennyi? Mikor? Milyen idős korában?

Mindenesetre egyre inkább úgy néz ki, hogy mindenkinek annyi nyugdíja lesz, amennyit csinál magának. Ön szeretne akkor nyugdíjba menni, amikor akar, annyi pénzből élni, amennyiből Ön akar? Akkor javaslom, üljön le velem, és nézzük meg az Ön konkrét lehetőségeit, mert meg lehet csinálni.

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

Nyugdíj – Nyugdíjak Magyarországon

A magyarországi nyugdíj kérdésről szól ez a rövid video, ajánlom mindenki figyelmébe!

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

Pénzt spórolni? Ugyan már! Fogd munkára!

Dolgozo-penz

A takarékosság világnapját 1924 óta tartják október utolsó munkanapján, de alig volt olyan év, amikor a jelenleginél nagyobb jelentősége lett volna a spórolás kérdésének. A válság ugyanis rávilágított arra, hogy hazánk mennyire kiszolgáltatott a külső finanszírozásnak.

Nyolcvanöt évvel ezelőtt egy Milánóban rendezett nemzetközi konferencián 28 ország takarékpénztárainak küldöttei javasolták, hogy a jövőben minden év októberében tartsák meg a takarékosság világnapját. Hazánk legnagyobb pénzintézete, az OTP Bank 1964-ben csatlakozott a nemzetközi tanács felhívásához. Azóta ünnepeljük Magyarországon is ezt a napot.

 

Pénzt spórolni? Ugyan már! Fogd munkára!

Tudjuk, hogy a bankban „tárolt” pénzek (lekötött betétek) kamata mindig az infláció alatt van, értéke hosszútávon elhanyagolható – pláne, ha a kamatadó 20%-os mértékét is leszámítjuk.

Amikor pedig Ön úgy dönt, hogy felhasználja –bár nincs konkrét tudatában- biztos, hogy nem vásárolhat belőle annyit, mint például tavaly, vagy mint amennyit szeretne.

Mióta tudom, hogy mit jelent valójában az a szó, hogy pénz, meg az, hogy forint, mindig arra tanítottak a szüleim, sőt akkor még az iskola is, hogy spóroljak. Akkoriban még létezett az iskolabélyeg intézménye – és amennyire emlékszem, imádtuk.

Aztán nagyobbak lettünk és eljött az „Ifjúsági Takarékbetét” ideje. Emlékszem, amikor a szüleim elvittek az akkor még szinte egyedüli bankba, az OTP-be és az első 1.000,- forinttal megnyitották az én első, a saját nevemre szóló megtakarítási számlámat. És innentől minden hónapban ezer-ezer Ft gyarapította.

Ekkor ez egy nagyon felnőttes tett volt, el tudja képzelni, hogy dagadt a mellem a büszkeségtől, hogy beléptem az igazi pénz világába, saját nevemre szóló betéttel rendelkezem. El tudja képzelni milyen érett, komoly felnőttnek éreztem magam?

A jó tanács, hogy “spórolj, légy takarékos, takarékoskodj, fogd meg és tedd félre a pénzt”, aztán nemzedéken át visszhangzott, sőt ezt megelőzően is végigkísérte az életet a történelem századai során.

Hiszen nagyanyáink is ezt csinálták:

Amikor megtermett a gabona, három részre osztották:

 1. Az első rész volt a jövő évi vetőmag.
 2. A második részt használták az emberek élelmezésére.
 3. A harmadik részt szánták az állatoknak.

 Az első részhez semmilyen, hangsúlyozom: semmilyen körülmények között nem nyúltak! Ha elfogyott volna a másik kettő, elmentek napszámba, bérmunkába, de a jövőt soha nem élték föl!

Végiggondolva ezt az „ősi” módszert, felvetődik a kérdés: az a javaslat, hogy “spórolj, tégy félre, takarékoskodj”, még ma is egy jó tanács? Időszerű tanács ez ebben a mai nehéz gazdasági helyzetben, ilyen szűkös viszonyok között? Ez a legjobb tanács, amit az előttünk lévő kényszerhelyzetben meg kell fogadnunk, és követnünk kell? Netán ez már kevés lesz?

Valami megváltozott!

Itt két dolgot érdemes fontolóra venni.

 1. A megtakarításokkal bezsebelhető kamat.

Mennyi kamatot kap? Mennyi jövedelme keletkezik éves szinten? Ez ugye attól függ, hol tartja a pénzét. A párnában? A befőttesüvegben? Nos, ezekben az esetekben annak ellenére, hogy esetleg egy fillért sem költ belőle, mégis „elfogy” a pénze. Az értéke évről-évre az infláció mértékével csökken, és képes úgy „elfogyni”, hogy Ön nem is nyúl hozzá.

Bankbetétben? Az elmúlt évben kapott csúcs-kamatok nem tartanak örökké. És persze azok nem egész évre vonatkoztak, csak egy-két hónap lekötésre, és többnyire csak friss, máshonnan odavitt pénzekre. Kiszámolta, mibe kerül a pénz megmozdítása? Mibe kerül a számla fenntartása? Kamatadó?

Képzelje el, hogy valaki elaludt, és ottfelejtette a vagyonkáját a lekötés helyén, a kamat lehetett akár 12 % is, ami akkor remek volt, de csak pár hónapra volt érvényes, lehet, hogy ma már akár 2-4 %-on sínylődik a pénze. És a kamatok mennek lefelé.

Nézzen csak körül. Ma már senki nem fizet két számjegyű kamatot. Akár legyinthet is. Megteheti.

Pedig példa is van rá.

Amikor Japán levitte a megtakarításokra adott kamatot 2 %-ra, az akkor VILÁGnak számító Amerika és Európa csak nevetett rajtuk, mondván „velünk ez soha nem fog megtörténni”.

Aztán mégis megtörtént. Amerikában és Európában (usa dollárra, eurora) kemény dió tartósan, hosszútávon 2-3 % kamat fölött fizető megtakarítást találni.

Ma már Japánban ez a kamat 0 % (jól látja: nulla százalék), magyarul az ügyfelek fizetnek azért, hogy a japán bankok őrizzék a pénzüket.

Az egyik sógornőm (kettő van!), akinek ma már 20-évesek a gyerekei, ugyanazt kezdte tanítani nekik a pénzről amit annak idején ő is tanult a szüleitől, amikor fiatal volt, és amit nekem is tanítottak, amikor fiatal voltam. Mindketten háromgyerekes családban nőttünk föl, hát kellet a spórolós életmód.

Egy napon ő is elvitte a csemetéit a legközelebbi OTP-be (mert ez volt a legközelebb és ezt használták az ő szülei is), hogy nekik is nyisson egy-egy számlát. Még akkor is Ifjúsági Takarékbetétnek hívták.

Ám volt némi különbség az én első számlám, és az unokahúgom és –öcsém számlái között.

Sógornőm azt volt kénytelen megtapasztalni, hogy idővel a gyerekek számlakivonatán a bank által felszámított és levont díjak értéke – vagy nevezzük inkább büntetésnek? bírságnak? – több volt, mint a haszon, vagyis a kamat, amit a gyerekei kerestek.

És világossá vált számára, hogy ha itt tartja továbbra is ezt a pénzt, a gyerekei ténylegesen pénzt veszítenek minden hónapban.

Ezzel a felismeréssel a mama haladéktalanul visszament a gyerekekkel a bankba, és nem kevés költséggel, lezáratták a betétek számláit.

Ő már biztos, hogy valami másra fogja tanítani a gyerekeit.

2. Is itt a második, sokkal zavaróbb tényező, mégpedig az, hogy hogyan tarthatja szemmel a nyomtatott pénz mennyiségét?

Miért lehet ez fontos Önnek?

Mert ha folyamatosan több és több bankjegy, pénz kerül ki a Pénzjegynyomdából, akkor az inflációhoz vezet, és gerjeszti azt.

Most azt kérdezheti: Már miért vezetne a pénznyomtatás inflációhoz, amit nemes egyszerűséggel szoktak „a szegények adójának” is nevezni, mert ők azok, akik befektetések, tőke- és passzívjövedelem híján nem tudják, nem képesek azt ellensúlyozni.

Mit mond a Wikipédia az inflációról? Idézem:

“Az infláció a közgazdaságtanban az árszínvonal tartós emelkedése. Jele általában a π (pi). Az árszínvonal csökkenése a defláció. Árstabilitás alatt az árak változatlanságát értjük egy időszakban, ekkor az árszínvonal-emelkedés 0% körüli. A stagfláció olyan viszonylagosan magas infláció, amely magas munkanélküliséggel jár együtt.

Az árszínvonal-változás mértékét tekintve beszélhetünk lassú (vagy kúszó), vágtató, ill. hiperinflációról. Kúszóinfláció esetén az árszínvonal évente csak néhány százalékkal nő. Vágtató infláció esetén az árak általános emelkedése már két számjegyű.

Az infláció a kormányok egyik rejtett adójellegű bevételének, az inflációs adónak a forrása.

Az infláció hatása a gazdaságra

A gazdaság számára az a kívánatos, ha az infláció mértéke a lassú (vagy kúszó) infláció tartományába esik. A hiperinfláció, amely több száz százalékos is lehet, már az árváltozás kezelhetetlenségét mutatja, míg a defláció, vagyis a negatív infláció a gazdasági növekedést fogja vissza, vagy egyenesen gazdasági visszaeséshez vezet.

Az infláció ütemén kívül nagy jelentősége van az infláció kiszámíthatóságának és kiegyensúlyozottságának. Kiszámítható infláció esetén az árszínvonal-változás mértéke éveken át ugyanakkora, így a gazdaság szerepelői tartósan alkalmazkodni tudnak a nagyobb léptékű, akár évi 8-10%-os inflációhoz is. Kiegyensúlyozott infláció esetén a különböző termékek árai ugyanolyan mértékben emelkednek, ezért az árstruktúra nem változik. A kiszámítható és kiegyensúlyozott inflációnak még nagyobb inflációs ráta mellett sincs negatív hatása a gazdaságra. A nem kiszámítható infláció rontja a gazdasági előretervezhetőséget, ezért hatékonyságvesztést eredményez. A nem kiegyensúlyozott infláció a változó árstruktúra révén az egyes társadalmi csoportok jövedelmét befolyásolja, ezáltal jövedelem-újraelosztó hatással bír.

Az infláció hatással van a munkanélküliségi rátára is. Rövid távon az munkanélküliség és az infláció között ellentétes irányú változás figyelhető meg. Ezt az összefüggést a Phillips-görbe szemlélteti. Hosszabb távon azonban megjelenhet a stagfláció, amelynél a magas munkanélküliségi rátához gyorsabb inflációs ütem társul. Ez utóbbiból levonható az a gazdaságpolitika számára lényeges következtetés, hogy a monetáris politikáért felelős központi bank illetve a fiskális politikáért felelős kormányzat által szabadabbra engedett inflációárán sem csökkenthető hosszú távon a munkanélküliség. Rövid távon (egy-másfél év) azonban igaz, hogy a megnövekedett infláció csökkenti a munkanélküliséget, míg az egyre alacsonyabb inflációs ráta növeli az állástalanok számát.

Az infláció gazdasági okai

Az árforradalom óta tudjuk, hogy az infláció egyik leglényegesebb kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más, a reálgazdasághoz kapcsolódó tényezők nem idézhetnek elő árszínvonal-növekedést. Ilyen tényezők lehetnek például:

 • a lakossági megtakarítások csökkenése, illetve a hitelállomány növekedése;
 • a foglalkoztatottak lakosságon belüli arányának, termelékenységének, munkaidejének csökkenése;
 • a fogyasztási cikkeknek az országból való kiáramlása;
 • a külkereskedelmi cserearányok romlása.”

És álljon itt egy egyszerű magyarázat.

Képzelje el, hogy az egész világon rendelkezésre álló pénzmennyiség 1.000,-Ft, és ezzel egyidőben az egész világon 5 db árucikk áll rendelkezésre.

Ez azt jelenti, hogy 1-1 termék átlagosan 200-200,- forintba kerül.

A –nevezzük itt így- világkormány úgy dönt, hogy több pénzt nyomtat, és ezzel több pénzt juttat a (világ)gazdaságba. Elhatározza, hogy további 9.000,- Ft-ot nyomtat és bocsát ki.

Azonban ez a pénz önmagában nem teremt több terméket, és önmagában csak ettől a gazdaság sem fog növekedésnek indulni.

Leginkább arra fogják használni, hogy kiegyenlítsék belőle a fennálló kölcsönöket, hogy visszafizessék a nyomasztó tartozásokat, illetve ezzel fogják megtámogatni a gyengélkedő vállalkozásokat, és a zsibbadt üzleti életet.

Tehát nem hoz létre semmi újat,nem alkot, nem teremt, nem létesít semmit.

Ám mostanra a gazdaságban ezer forint helyett 10.000,-Ft kering, míg a termékek száma még mindig csak öt darab! Azért az öt termékért pedig már nem ezer-ezer forintot fognak kérni –egyenként, átlagban- , hiszen egy csomó extra pénz áll rendelkezésre, hanem 2.000 – 2.000,- forintot! Elképzelhető ez? Hát persze! Ráadásul válságkezelés címén most is valami ilyesmi történt szerte a világban!

Ha az infláció, a magas infláció bekövetkezik, akkor ugyanaz a termék sokkal többe fog Önnek is kerülni a jövőben, mint amennyibe ma kerül, és mint amennyire Ön számít. 20 éve 3,60 volt egy kiló kenyér ma 200,- Ft, mire Ön nyugdíjas lesz, lehet, hogy 600-800,- forintot fognak érte kérni. Az az 1.000,- Ft, amit ma Ön berak a bankba, lehet, hogy akkor csak 250-et fog érni.

Mit tehet? Mi a megoldás?

Felejtsük el a spórolást, a takarékoskodást? Csak költsük a pénzt? Vegyünk új ruhákat, cipőket, ékszereket, fölösleges, soha nem használt háztartási gépeket, kütyüket az összes létező forintunkért?

Ez biztosan jó lenne a gazdaságnak, de valószínűleg nem tenne jót az Ön zsebének és pénztárcájának, és úgy általában az Ön anyagi jóllétének.

Másik megoldásként elviheti a pénzét a tőzsdére, aztán imádkozhat és reménykedhet, hogy az árfolyamok és az indexek emelkednek. Kérdés, hogy végiggondolta-e, hogy mit miért csinál.


Amit én javaslok, az a STRATÉGIA.

 1. Megtakarítok – vagyis rakosgatom és gyűjtögetem a pénzt, ám csak rövidtávon, addig amíg helyet keresek neki, vagyis kitalálom a következő befektetésemet.
 2. Ugye Ön is azt akarja, hogy egyszer elérje azt a pontot, amikor a pénz dolgozik Önnek, függetlenül attól, hogy Ön éppen mit csinál, csinálja, mert élvezi az eddigi munkáját, vagy körbevitorlázza a földet? És innentől mindig a pénze dolgozik Önnek, és mindig dolgozik. És az is természetes, hogy az Ön  pénzével szembeni elvárása az az, hogy további pénzeket hozzon, és nem az, hogy apassza a zsebét.
 3. Eldöntötte, hogy BEFEKTETŐ lesz. Nagyszerű! Mit vizsgál meg? Hogy van-e már valamije, amit befektetésnek tekint? Ingatlan, tőzsde, vállalkozás, üzletrész, bankbetét, értékpapír, arany, ezüst, gyémánt? Mit szeret? Miben hisz? Miben bízik? Nézze meg, hogy éves szinten mennyi reálhozamot produkál Önnek. Tudja, a legegyszerűbb képlet: bevételek – költségek.
 4. Egy jónak tartott befektetés, legyen az bármi, átlagban és hosszútávon minimum évi 12 %-ot hoz. Önnek milyen eredmény jött ki?
 5. Aztán nézze meg a befektetéseit a következő szempontok szerint: hozam, biztonság, likviditás/hozzáférhetőség, könnyen tudja-e mozgósítani a benne lévő pénzt szükség esetén, adózás vagy adóelőnyök, rugalmasság.
 6. És ha ezt is végiggondolta, tudni kell, hogy mit akar vele elérni? Mik a tervei? Mik a céljai?
 7. És innen már tervezhető is az optimális pénzügyi stratégia. Ha szeretné, hogy összeállítsam Önnek fordulj hozzám bizalommal itt: On-line jelentkezés

Mit érdemes még megnézni?

Úgy gondolom megér némi időt és energiát, hogy találjon olyan eszközöket is, amelyek krízis és inflációs körülmények között is jól teljesítenek. Bár per pillanat nem feltétlenül kell és érdemes ezeket használnia.

Például léteznek ún. krízis-alapok, melyek éppen „válság” idején teljesítenek jól. Ilyen alapok a palettánkból pl. az Abszolút hozam, az FX.

És ilyen eszköz lehet az ezüst, ami szinte “mostohagyerek” a befektetési palettán, de én nagyon szeretem, sokkal jobban, mint az aranyat.

Nem ajánlom ezeket szükségszerűen Önnek is, hiszen nem ismerem a konkrét pénzügyi helyzetét, egyszerűen csak elmondom, hogy én hogyan gondolkodom, hogy én mit tettem, és nem csak én…

Általában, amikor a pénz veszít az értékéből, az ezüst és más nemesfémek értéke fölmegy. Ma pl. az ezüst olcsó, a színezüst ára is cca. 100,-Ft/gr. Az arany ára cca. 1053 USD/uncia, és ez 20% (!) körüli emelkedést mutat az egy évvel ezelőtti árhoz képest!

Ráadásul az ezüst iránti kereslet jelentős, és folyamatosan nő, ugyanis felhasználása roppant széleskörű: informatika, számítógépek, mobiltelefonok, izzók, televíziók,… Ezt tetézendő a világ ezüstkészlete és ezüstkínálata korlátozott. Az arany rendelkezésre állása jelenleg sokkal bőségesebb, mint az ezüsté.

Innen úgy tűnik, hogy nagy valószínűséggel az elkövetkező évek során az ezüst értéke jelentősen emelkedni fog, különösen, ha figyelembe vesszük Kína, India, és a többi fejlődő ország egyre nagyobb ezüst-éhségét, és növekvő keresletét.

A tanulság az, hogy azok a tanácsok, és utak, amelyek a múltban remekül működtek, ma már nem feltétlenül állják meg a helyüket, és elavultak lehetnek.

Megváltozott a gazdasági környezet, és a múlt már soha többé nem tér vissza. Soha többé nem lesz 3 forint a benzin, nem lesz 3,60 a kenyér, és nem lesz 3 Ft a tej.

Ha valaki azt képzeli, hogy mégis, és arra vár, hogy a dolgok visszazökkenjenek a régi, normál kerékvágásba, akkor nagyon fájdalmas, keserű és hosszadalmas várakozásnak és reménykedésnek néz elébe.

A régi tanácsokat hallgassuk meg, ám azokat a mába, a jelenbe beépítve új megoldásokat kell felkutatni és alkalmazni.

Ez a ma közgazdaságtana.

 Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

 
 
 

 

 

Gondolkozzunk másképp!

“A kínai nyelvben a válság szó két jelből áll. Az egyik jel veszélyt jelent, a másik pedig lehetőséget”

(John F. Kennedy)

The Chinese symbol for Crisis…Danger and Possibility

Nem szabad kihagyni!

A jelenlegi piaci helyzet ritka és szokatlanul nagy befektetési lehetőség az Ön számára, ha betart egy-két esszenciális szabályt. Az elmúlt hetek tőzsdei eseményei, hírháttere, számos piaci jel és egy-két nemzetközileg elismert szakember nyilatkozata (utoljára tegnap Marc Möbius) ezt megerősítik. Ezért a következőkben igyekszem ismételten összefoglalni a rendkívüli helyzet lényegét és azokat a szabályokat, melyek jelenleg különösen fontosak:

További erős középtávú tőzsdei korrekciós trend várható, mely rendkívüli befektetési lehetőséget rejt magában. Egyes vállalkozások részvényárfolyama átmenetileg erősen eltérhet attól a realisztikus értéksávtól, amelynek közelében tartózkodnia ”kellene” (a cég valós eredményei, piaci pozíciója, fejlődése, stb.) alapján. Az ”ár” viszont újra és újra az ”érték” felé törekszik (a kereslet és kínálat általános törvényszerűségei alapján).

A tapasztalt befektető gazdasági és piaci jelekből igyekszik megállapítani, hogy mikor változik az árfolyam tendencia. Jelenleg számos jel utal arra, hogy a tőzsdék nem folytatják tovább az amúgy is irrealisztikussá vált árak további negatív torzítását. A realisztikushoz képest felére/negyedére értékelt vállalkozások (számos egészségesen fejlődő tőkeerős világcég is) részvényeinek ára előbb utóbb korrigálódik, ami a folyamat végére 50 – 300% árfolyamnyereséget (vagy ennél többet is) jelenthet anélkül, hogy pozitív túlzás alakult volna ki az árakat illetően. Ugyanez érvényes a legtöbb részvényalap tekintetében is.

Minél nagyobb az esés, annál lendületesebb a kiegyenlítődés! Jelenleg még valószínűsíteni is nehéz, hogy mindez egy relatíve folyamatos tendenciát követve (mint az elmúlt 3 héten) zajlik le, vagy nagyobb kitörésekkel és drámai visszaesésekkel tarkítva. Ez utóbbi a valószínűbb. Közben még egy újabb átmeneti mélypont elérése sem kizárt.  Mindez az Ön számára, ha középtávon fektet be, indifferens – a túlzottan magas vagy alacsony ár mindig visszamozdul a reális sáv felé. Amennyiben rövid távon eladási kényszerbe kerülhet, akkor Önnek továbbra sem való a jelenlegi tőzsde. Ha esetleg ”bennragadt”, akkor Önnek továbbra is várnia érdemes. Viszont a többieknek – és remélem, hogy Ön is köztük va- életük talán egyik legjobb lehetősége rejlik a jelenlegi árfolyamokban, ha feltétlenül betartja a következő szabályokat:

1.       Biztonság!

Ne csak egy részvényben, térségben vagy iparágban gondolkozzon. Ossza meg a portfólióját azaz diverzifikáljon! A befektetési alapok jellegüknél fogva alapjában véve gondoskodnak némi szórásról. De még jobb megoldás ha több befektetési alap között osztja szét a pénzét. A kérdés csak az hogy Ön miben hisz? Mert az ki van zárva, hogy semmiben.

2.      Megfelelő időtáv!

Semmi esetre se gondolkozzon rövid távban, ha rendkívüli hozamot szeretne elérni!  Viszont ha Ön hosszú távú tőkefelépítést folytat, akkor egyedülálló lehetőséget kap, hogy jelentősen felturbózza a befektetéseit. Amennyiben újabb befizetést szeretnel eszközölni, semmiképpen se gondolkozzon 3 évnél rövidebb időben és örüljön minden ajándék hónapnak.

3.       Következetesség!

Nincsen olyan árfolyam ami ne csökkenne tovább! Alacsony árfolyamon már minden 1-2 dolláros változás nagy százalékértékeket jelenthet. Sávokban kell gondolkozni, nem százalékban. A felfelé és lefelé ugráló százalékos értékektől sem (korai) mámorba esni, sem elbizonytalanodni nem szabad!

Miért nem hallja ugyanezt a hírekben? Miért nem olvas erről a sajtóban?

-a sajtó nem középtávra fókuszál!

-a szakirányú média (Bloomberg, CNN, MSNBC, stb.) publikuma még rövidebb távú (napon belüli) hírekben érdekelt

-a savanyú hozzáállás jelenleg “divatosabb” -bár nem feltétlenül hasznosabb is

-a jó hír eleve nem hír

Átlagos hozzáállás =  átlagos eredmény! Gondolkozzon másképpen! Szeretne ebből hasznot húzni, nyertesen kikerülni, és az Ön konkrét lehetőségeiről beszélgetni?

Jobb egy fölösleges beszélgetés, mint egy kései! 

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

Szeptemberi zsongás

Újra itt a szeptember – csendesebb, kellemesebb az időjárás, elkezdődött az iskola, mindenki kipihente magát, és újult erővel vág bele céljai megvalósításába, vagyis a szeptember egy kisebb fordulópont az életünkben, és mint minden fordulópont- egy nagy lehetőség ígéretét is hozza.

Oly sokan és sokat halljuk, hogy a recesszió véget ért, ám mégis… miért van az, hogy mégsem hagyjuk a valóságot a jót begyűrűzni az életünkbe, miért van az, hogy nem hagyjuk, hogy ez bennünket is elérjen, lelkesítsen?

Oly erős a média szava, hogy számos ember csak azt hallja meg, és még mindig csak hajtja magát a kétségbeesésbe, visszhangozza azt, amit tudat alatt küld neki a tv, rádió, újság a híradásain keresztül.

Itt az ideje, hogy megrázzuk Magunkat, kapcsoljuk ki a „médiát”, gondoljunk egy nagyot, bármilyen nagyot, és képzeljük magad elé azt a képet, amit a jövőnk mozaikjai alkotnak.

Itt az ideje, hogy bízzunk a saját belső tudatunkban, mert ő az igazi jóakarónk, és tudjuk, hogy a megérzéseink, az első megérzéseink(!) mindig a jó irányba terelnek bennünket.

Az a hozzáállás, amelyre most szükségünk van az előre és feljebb jutáshoz, a következőkből áll össze: hit, lendület, eltökéltség.

Látjuk Magunk előtt a célunkat? Érjük el! Soha ne adjuk fel! Ne adjuk fel a reményt! Csak az lesz sikeres, aki nem adja fel! Ön mit gondol: tudnánk járni, ha föladnánk az első földre huppanás után?

Ragaszkodjunk az álmainkhoz, csináljunk belőlük célt, és tanuljunk meg velük együtt élni. Ne korlátozzuk Magunkat azzal, amit mások mondanak, ne akadályozzuk Magunkat makacs hiedelmekkel, és ha kell, hajtsunk végre változtatásokat. Az életünk gyökeres megváltoztatásához elég 21 nap.

Az egyetlen dolog, ami meggátolhat abban, hogy az igazán vágyott életet éljük, az MI magunk vagyunk…

Mert az nő, növekszik, amire gondolunk, amire koncentrálunk.

Ön mire gondol? És ez Önnek jó vagy sem? Hasznos, ha megvalósul vagy sem?

Kérjen időpontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes tanácsadásunkra, ahol a pénzügyeit teheti rendbe az elkövetkező 100 évre!

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

Újra dübörög Kína

… és ebből lesz többünknek nyugdíja, és az elkövetkező 1-2 generációnak vagyona, tőkéje.

Hogy ezt a gondolatot mire alapozom?

Először néhány kevésbé ismert adat:

 • A kínai tőkepiacon a kínai befektetők száma: 147 millió (magánbefektető)
 • 65 évesnél idősebb kínaiak száma: 150 millió

– ritka a korai halálozás

– általános a magas életkor

 • 600 millió mobiltelefon- előfizető
 • 220 millió internetező (USA: 215 millió)
 • 83 000 km vasútvonal (ez cca. 2* az Egyenlítő)
 • 4 000 000 km közút
 • 70 000 km autópálya (2 * 5-6-sávos autópályák!!!)
 • 60 000 km csővezeték
 • 40 millió vállalkozás (EU össz. 19 millió, USA össz. 16 millió)

2002 óta a világkereslet növekményében a kínai keresletnövekmény részaránya, %-ban kifejezve

Vasérc – acél              79

Szén                               52

Alumínium                 51

Olaj                                40

Disznóhús                   85

Marhahús                   63

Szója                             53

Fa                                  45

Cukor                           40

Kínában a májusi ipari termelés 8,9 százalékkal, a kiskereskedelmi eladás 15,2 százalékkal nőtt éves szinten a kormány gazdaságélénkítő intézkedéseinek a hatására.Mindkét adat meghaladta a szakértői várakozásokat.

Áprilisban a kiskereskedelmi forgalom 14,8 százalékkal bővült, az ipari termelés 7,3 százalékkal nőtt. A szakértők szerint a májusi adatok megerősítették azt a várakozást, hogy a világ harmadik legnagyobb gazdasága élénkülni kezdett.

Az adatokból az is valószínűsíthető, hogy a gazdasági növekedés most már nem csak kizárólag az exportból fog származni, hanem a hazai fogyasztásnak is nagyobb szerepe lesz benne.

Kína reál GDP-növekedéséhez 2000-2009 között az export 0-3%, míg a belső kereslet 8-14% közötti mértékben járult hozzá, vagyis a gazdasági növekedésben a vezérlő szerepet a belső fogyasztás játssza, és nem az export!

Az átlagkereset 15%-kal nőtt, vagyis emelkedett a fizetőképes kereslet.

A kormányzati beruházások értéke az idén 586 mrd USD, melyet elsősorban infrastruktúra fejlesztésre költöttek. Ez élénkítette is a gazdaságot, a GDP 1,9% növekedését hozta.

Kína magas deviza- és aranytartalékokkal rendelkezik. 2008-ban a devizatartalékai 33%-kal nőttek, mára meghaladják a 2 000 mrd USD-t(!). Mindemellett a világ 6. legnagyobb aranytartalékát birtokolják, mintegy 1054 tonnát, ami több, mint Svájcé.

Az éves gazdasági növekedés előrejelzése

 • 2009-re           + 6,9%
 • 2010-re           + 7,9%

Összehasonlításképpen (!)

2009-re           2010-re

USA                             -2,2                    1,5

EU                                -3,5                    0,6

Japán                          -2,7                  -0,6

Oroszország             -4,7                    1,0

Világ                           -0,6                    2,6

(World Economic Outlook, 2009.april)

Nos, ezért érdemes Kínába fektetni.

Ez önmagában is remek lehetőség, hát még garantálva! Erről szól a ChinaMax+2009:

ChinaMax Plusz

Ha szeretne részesedni a kínai részvények kimagasló hozamaiból, mindeztkockázatok nélkül, a ChinaMax Plusz befektetést Önnek találták ki!

Korlátozott ideig jegyezhető, ne maradjon le róla!!

(jegyzési időszak: 2009. augusztus 31.-ig!)

Napi hozamfigyelés

– A befektetésben az arányok dinamikusan változnak a részvények és a biztonságosabb pénzügyi eszközök között, a mindenkori piaci helyzetnek megfelelően. (részvények súlya 20-80% között váltakozik)

– A lejárati kifizetés számításának alapja a befektetésnek a tartam során megfigyelt napi értékei közül a legmagasabb.

A befektetési cél változatlanul: Kína!

– 2009 március 1. óta, 3 hónap alatt a kínai részvény index több, mint 50%-ot emelkedett!

– A világ leghatalmasabb belső fogyasztási potenciálja + gigantikus kormányzati beruházások.

– A világ legmagasabb devizatartaléka és aranykészlete.

– A gazdasági válság nyertese: 2009-ben Kínában várható gazdasági növekedés +7% (EU: -3,5%, USA: -2,2%)

Az együttműködő partner: BNP Paribas Bank

– Az eurozóna legnagyobb, egyben a világ 5. legnagyobb bankja

– 2008: “Az év globális bankja” (Banker Magazin)

További részletekért jelentkezzen személyes konzultációra!

Éljen a lehetőséggel!!

Egy apró érdekesség Kínából:

Hogyan hajtsunk össze egy pólót 2 másodperc alatt?

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

Kívánok hatékony pénzügyi szokásokat! Hasznosnak találta? 

Ki az az 5 legfontosabb ismerőse, akiknek nekem ezt FELTÉTLENÜL el kellene mondanom?

Küldje tovább barátainak, üzleti partnereinek, ismerőseinek!

Előre is köszönik Önnek:-)

Haszontalannak, netán károsnak találta? Mondja el, miről olvasna érdeklődéssel.

Hasznos, de nem eléggé? Ingyenes (és kötelezettségmentes) személyes tanácsadásunkon jóval több segítséget kaphat!

 

Bűnösök – Akiknek a válság köszönhető

A Time magazin kiválasztotta azt a huszonöt embert, akik a leginkább okolhatóak a globális gazdasági válságért. A lista az egykori Fed elnöktől kezdve George W. Bushon és a Merrill Lynch egykori híres-hírhedt vezérigazgatóján át egészen az amerikai fogyasztóig terjed. A jelenlegi állás szerint a hitelválságért és a nyomában kibontakozó recesszióért leginkább Obama két elődjét, George W. Bush-t és Bill Clintont vádolják, őket pedig az amerikai fogyasztó követi.

Tovább>>>

Tavaszforduló

10 pozitív fordulatra utaló jel:

1. A pénzügyi szektor irányából sokasodnak a jó hírek. Egyre több bank lazítja újra a hitelfelvételi kondícióit, számol be nyereséges negyedévről vagy pozitív kilátásokról a folyó év tekintetében.

2. Újra- és újra kisebb nagyobb „bear market rally” (pozitív árfolyamkorrekciós hullámok) alakulnak ki a tőzsdéken – a pénzügyi szektor részvényeinek vezetésével.

3. Kezdenek konkrét formát ölteni a vezető gazdasági hatalmak gazdaságélénkítő- és bankmentő csomagjai. Az EU esetében az elsőre, az USA-ból az utóbbira kellett „sokáig” várni.

4. Világszerte javulnak a vállalatvezetői és fogyasztói bizalmi indexek. Kezd visszatérni (az egyenlőre óvatos) optimizmus.

5. A tőzsdék a negatív hírekre kevésbé, a pozitív hírekre erős növekedéssel reagálnak. Erős árfolyamingadozás mellett, pozitív korrekciós tendencia uralkodik.

6. Újra növekszik az amerikai lakosság fogyasztása. A vevők visszatértek a boltokba. Amennyiben ez a trend tovább folytatódik, nyárra pozitív hírek várhatóak az ipar és a kereskedelem oldaláról – ez tovább törné a jeget.

7. A kínai GDP növekedés 8% körül stabilizálódott. A belső fogyasztás tovább élénkül. A világ 3. legnagyobb gazdasága dacol a világgazdasági válsággal. Idén a világ eddig legjobban teljesítő tőzsdéje: a kínai.

8. A feltörekvő országok (emerging markets) újra forró tippnek számítanak, élükön a BRIC országokkal (Brazília, Oroszország, India és nem utolsó sorban Kína). Ezen országok átlagon felüli fejlődési tendenciát mutattak az elmúlt években, melynek mélyebb társadalmi és világgazdasági okai vannak. Krízisek jönnek és mennek, a tényleges mozgatóerők maradnak.

9. Egyes gazdasági „előhírnöknek” tartott értékek (közlekedés szektorindexek, aranyár, nyersanyagárak) aktuális tendenciája pozitív fordulatra utal.

10. Egyre több gazdasági és politikai vezető (Obama, Bernanke, Schwarzmann, Buffet, Marc Faber, stb.) vállal fel pozitív kijelentéseket a nyilvánosság előtt a gazdaság kilátásait illetően. Az általános pesszimizmus kimegy a divatból. A dolgok reális megítélése már nagyobb elismeréssel találkozik szakértői körökben. 1929-et felemlegetni már kínos bakinak számít.

Szeretné ezeket a saját javára fordítani? Kérjen időpontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes tanácsadásunkra!

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.