Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása

egeszsegbiztositas

Az egészség felbecsülhetetlenül értékes kincsünk, azt helyrehozni gyakran már csak óriási áldozatok árán, vagy egyáltalán nem lehet. Az egészségügy területén dolgozókat ezért különlegesen nagy felelősség terheli.

A felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz másnak. Erre kínálunk megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes egészségügyi munkát végeznek. Társaságunk vállalja, hogy meghatározott díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Olyan eseményre, amikor:

 • a kárt maga a biztosított vagy olyan személy okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, valamint
 • a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegésével/megsértésével okozták, és
 • a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében okozták.

Ahhoz, hogy a káresemény biztosítási eseménynek minősüljön, mindhárom feltételnek egyidejűleg teljesülnie kell!

1. Példa: Egy fogorvosi kezelés után a páciens szájában fertőzés lép fel, mely bizonyíthatóan annak a következménye, hogy az orvos nem fertőtlenítette eszközeit. Ebben az esetben a fogorvosnak kell a kárért helytállnia, kivéve, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.

2. Példa: Egy háziorvos hibás diagnózisa következtében a beteg két napon belül meghal. Ebben az esetben a háziorvosnak meg kell térítenie az ebből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.

Ajánlatkéréshez lépjen velem kapcsolatba itt:

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

Ha baráti, ismeretségi körében vannak vállalkozók, cégvezetők és olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítás

csoportos-elet-es-balesetbiztositas

Egy vállalat a gazdasági eredményességén felül akkor válhat igazán sikeressé, ha munkavállalóiról az anyagi megbecsülésen túl, felelős munkaadóként is széleskörűen gondoskodik. A törődésnek, az odafigyelésnek egyik leghatékonyabb és legnépszerűbb formája lehet a Csoportos élet-, egészség- és balesetbiztosítás.

Ezt a biztosítási formát a vállalatok mellett egyéb szervezetek, egyesületek, sportkörök, valamint klubok is kínálhatják tagjaiknak.
A Csoportos biztosítás az élet legnehezebb pillanataiban nyújt segítséget a munkavállalóknak és családtagjaiknak, ezzel is bizonyítva számukra azt, hogy munkáltatójuk az anyagi juttatásokon túl is kifejezi a megbecsülését.

Munkaadói előnyök

 • A Csoportos élet-, baleset- és betegség-biztosítások különböző csomagjai kitűnő megoldást nyújtanak arra, hogy Ön mint munkaadó, kedvező áron, szabályos körülmények között, értékes többlet-juttatást nyújtson munkavállalóinak.
 • Az munkavállalókra kötött biztosítások díja – a munkavállalók illetve az alkalmazottak hozzátartozóinak kedvezményezettsége esetén – a munkáltató részéről költségként elszámolható juttatásnak számít; a kockázati élet- és balesetbiztosítások, valamint a betegségbiztosítások díját nem terheli sem az adó-, sem pedig a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség.

Csoportos Biztosítások

 • A biztosítótársaságok által kínált rugalmas konstrukciók lehetővé teszik azt is, hogy az eltérő munkakörben dolgozó munkavállalók egymástól különböző biztosítási szolgáltatásban részesüljenek. így Önnek, mint munkáltatónak, lehetősége nyílik arra, hogy a menedzsmentről és a magasan képzett szakemberekről kiemelt szinten gondoskodjék, s tudásukat a hagyományostól eltérő módon, akár egyedileg is elismerje.
 • A biztosítási szerződés megkötésekor a munkáltató a három biztosítási alaptípus – a kockázati életbiztosítás, a baleset- valamit a betegségbiztosítás – számtalan variációja közül választhat. Ezek a biztosítások egymással kombinálhatóak, így Ön alakíthatja ki a cége igényeinek leginkább megfelelő biztosítási csomagot, minden munkavállalói csoportja számára.

Munkavállalói előnyök

 • Csoportos Biztosítások a vállalatnak a munkavállaló iránt érzett felelősségét, gondoskodását fejezik ki, s ezzel, az anyagi megbecsülésen túl, növelik a dolgozó kötődését a vállalathoz.
 • A megfelelően összeállított biztosítási csomag a munkavállaló számára hatékony védelmet biztosít a legkülönbözőbb veszélynemek esetén is, mivel baleset esetén a biztosítottnak, a biztosított halála esetén pedig az örökösöknek, kedvezményezetteknek nyújt gyors anyagi segítséget.
 • A kockázati élet- és balesetbiztosítások, valamint a betegségbiztosítások díja adó- és járulékmentes juttatásnak számít, csakúgy, mint a biztosítási eseményekre járó szolgáltatások biztosítási összegei
 • A vállalati biztosítás – a csoportos összetételéből adódóan – sok esetben kedvezőbb díjjal köthető meg, mint az egyénileg fizetendő biztosítások. Egy hasonló biztosítási összeg esetén, kedvezőbb áron, csökkentett kockázati tényezők mellett valósítható meg a védelem; annak díja pedig a munkáltatónál jelentkezik, így a munkavállaló számára nem jelent plusz kiadást.
  kockázati életbiztosítás – a megfelelő záradékkal ellátva – egyes bankoknál nagyszerűen alkalmazható lakossági hitelek kiegészítő fedezeteként is.

Biztonság…

A Csoportos Biztosítási termékek  különféle biztosítási elemből állíthatók össze. A megfelelően menedzselt biztosítási csomag éppúgy segítséget nyújthat a különleges, egyedi kockázatokra, mint a mindennapi élet során előforduló leggyakoribb veszélyek anyagi hatásai elleni védekezésre. A baleset- és betegségbiztosítási elemek tetszés szerint kombinálhatóak egymással, így a vállalat – egyesület, egyéb szervezet – számára leginkább megfelelő, „testre szabott” biztosítási csomag összeállításához nyújtanak széleskörű lehetőséget.

Biztosítási fedezetek

Kockázati életbiztosítás:

 • A biztosított bármely okból bekövetkezett halála

Balesetbiztosítások:

 • Balesetből eredő halál
 • Közlekedési balesetből eredő halál
 • Maradandó rokkantság – teljes vagy illetve részleges; lineáris vagy progresszív szolgáltatással Közlekedési balesetből eredő maradandó rokkantság – teljes vagy részleges; lineáris vagy progresszív szolgáltatással
 • Kórházi ápolás – napi vagy egyszeri (egyösszegű) térítés Baleseti műtétekre szóló térítés – kis, közepes, nagy és kiemelt műtét
 • Baleseti keresőképtelenség – napi vagy egyszeri (egyösszegű) térítés
 • Csonttörés, csontrepedés
 • Égési sérülés

Munkahelyi balesetbiztosítások:

 • Balesetből eredő halál
 • Közlekedési balesetből eredő halál
 • Közlekedési balesetből eredő maradandó rokkantság – teljes vagy részleges; lineáris vagy progresszív szolgáltatással
 • Maradandó rokkantság – teljes vagy illetve részleges; lineáris vagy progresszív szolgáltatással Kórházi ápolás – napi vagy egyszeri (egyösszegű) térítés
 • Baleseti műtétekre szóló térítés – kis, közepes, nagy és kiemelt műtét
 • Baleseti keresőképtelenség – napi vagy egyszeri (egyösszegű) térítés
 • Csonttörés, csontrepedés
 • Égési sérülés

Betegségbiztosítások (2012-től adó- és járulékmentes juttatásnak minősülnek):

 • Teljes munkaképtelenség (TB teljes rokkantságra szóló biztosítás)
 • TB teljes vagy részleges rokkantságra szóló biztosítás
 • Bármely eredetű kórházi ápolásra szóló napi vagy egyösszegű térítés
 • Bármely eredetű műtétekre szóló térítés
 • Bármely eredetű keresőképtelenség – napi vagy egyszeri (egyösszegű) térítés
 • Kritikus betegségekre szóló biztosítás
 • Gyermek születésére szóló biztosítás

Biztosító általi kifizetések:

 • A biztosító által kifizetésre kerülő biztosítási összeg minden esetben adó- és járulékmentes.

„Gyermek kiegészítő modul”

Létezik  „Gyermek kiegészítő modul” kiegészítéssel köthető biztosítás is, melynek választása esetén a biztosító többszörös térítést fizet abban az esetben, ha a biztosítottnak kiskorú gyermekei vannak. A kiegészítő modul minden haláleseti biztosítás mellé köthető.

 

Kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatban keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken, kérjen időpontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes tanácsadásunkra.

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

Ha baráti, ismerettségi körében vannak vállalkozók, cégvezetők és olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

Lakásbiztosítás

A múlt szombati nap egy újabb bizonyítéka annak, hogy otthonunkat olyan kár is érheti, amelyre korábban nem is gondoltunk!

Tavaly a szokatlanul erős viharok és a vörös-iszap tragédia bizonyította be mindezt, de az idei év kezdetét bizonyosan senki nem merte volna előre megjósolni.

Az oroszlányi 4,7-es földrengés több száz épületet rongált meg, a károkat még nehéz megbecsülni. A földrengés több településen okozott kárt, még a főváros keleti kerületeiben is érezhető volt a földmozgás.

A családi otthonmegteremtése egyik legnagyobb eredményünk. Fáradságos munkával gyűjtöttünk rá hosszú éveken át. Ne csak élvezzük, óvjuk is azt!

Vannak dolgok, melyek nem rajtunk múlnak, nem kiszámíthatóak, mégis bármikor bekövetkeznek.

Ilyenek a vihar, a tűz, a víz, a föld, másik ember „támadásai”.

Vajon nem lenne nyugodtabb érzés, ha tudná, hogy kár esetén valaki leveszi az anyagi terhet a válláról? Biztosítsa otthonát!

Egy lakásbiztosítás védelmet nyújt Önnek a lakott épületekre, az ott elhelyezett ingóságokra, alapvetően az ismert, szokásos biztosítási igényekre szól, pl.: tűz, robbanás, elemi kár, vízkár, üvegtörés, betöréses lopás károkra.

Az épület és ingóságok (háztartási- és értéktárgyak) biztosítása mellett a biztosított által másoknak okozott károk biztosító általi megtérítésére kiegészítő felelősségbiztosítás is köthető.

Az elmúlt hetek viharai és árvizei több ezer ingatlanban több 10 milliárd forint kárt okoztak. A tapasztalatok szerint a természet ereje nő, és évről-évre nagyobb károkat okoz. Az óriásviharok és az árvizek korában csak a biztosítás jelenthet igazi védelmet az ingatlantulajdonosoknak. Ma már egy nagy fagyi árából megfelelő biztonságot garantálhat mindenki a családjának.

Az elmúlt hónapokban tapasztalt ítéletidő sajnos egyre gyakoribb. Ennek ellenére Magyarországon a károsultak negyven százalékának az otthona nincs biztosítva, pedig ez ma a korábbiaknál jelentősen kedvezőbb áron, egy átlagos lakás esetében már havi 1700-1800 forinttól mindenki számára elérhető lenne. Ez az összeg pedig még mindig csak a töredéke a vihar által okozott anyagi károknak.

Az elmúlt években jellemzőbbé vált a viharok intenzitásának növekedése, a meteorológiai károk lokális koncentrációja. Az utóbbi időszakban az ingatlantulajdonosok egyedi rizikója magasabb lett – nem tudni ugyanis, hol csap le a következő hurrikán, vagy jégverés. Míg korábban a károk jelentős része elkerülhető lett volna – például azzal, ha kitisztítják az ereszt, vagy becsukják az ablakot, tisztán tartják a vízelvezető árkokat – addig ma már a védekezés ezen, hagyományosabb formái elégtelenek lehetnek.

Fontos tudnia, hogy egyik legnagyobb értékét, az otthonát nem tudja mindentől megóvni, de ha lakásbiztosítással rendelkezik, akkor a szerződésben ígérteknek megfelelően a Biztosító rendezi a kárt.

Kössön időben lakásbiztosítást, és védje családját, otthonát, nyugalmát! Kérjen időpontot most!

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

A tanácsadás díjtalan és kötelezettségmentes.

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan örülni fognak, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

Biztosítás

Aki vakon bízik Fortunában, általában nem éri el a kegyeit. Váratlan esetekre is rendelkeznünk kell egy hatékony koncepcióval. Murphy törvénye is igaz: “Bármeddig tart is a megalkotása, minden széteshet egy pillanat alatt.” Egy egész élet munkája és egy egész család jövője veszhet kárba. Ennek ellenére megdöbbentő, hogy mennyire hiányos az alapvető biztonsági védelem a legtöbb magyar háztartásban, sőt a vállalkozások többségénél is. Sokan nem is tudják, hogy alulbiztosították a féltve őrzött tulajdonukat, vagy sokkal többet fizetnek a kelleténél.

Érdemes tehát egy független biztosítási szaktanácsadóval konzultálni és feltárni a hiányosságokat, vagy a megtakarítási lehetőségeket! Cégünk a biztosítási terület szakértője, melynek jellemző alapértéke – a teljes függetlenség minden termékadó pénzintézettől.

Szelektált – Csak a legjobb termékek kerülhetnek a palettába

Az egyes biztosítók ajánlatai nem egyformán jók minden területen. Nem szabad tehát a választást a véletlenre bízni! Csak a biztosítások független szakértője meríthet a piaci lehetőségek teljes tárházából. Cégünk szakemberei a magyar biztosítási kínálatból termékkategóriánként csak a legjobbakat választják ki, és ezeket folyamatosan aktualizálják.

Személyre szabott – Egyéni igények – egyéni megoldások

Cégünk hátterével és eredményei mellett egyes esetekben lehetőség nyílik arra, hogy a termékszelekció keretén belül kiválasztott konstrukciók egyes paramétereit tovább javítsuk. Kitűnő kapcsolatrendszerünknek köszönhetően ez a törekvés sok esetben sikeres. Az eredmény kedvezőbb, vagy magasabb szolgáltatástartamú biztosítási megoldás.

Gyors – Csak az segít, aki gyorsan segít.

Nincsen arra szükség hogy ügyfeleink maguk intézzék a károkkal kapcsolatos ügyeket a biztosítótársaságoknál. A kárrendezés folyamatában számíthatnak tapasztalatunkra és kapcsolatrendszerünkre. Ügyelünk a kárrendezéshez szükséges dokumentumok meglétére és azok helyességére. Jól előkészítve és központilag nyújtjuk be azokat. Ez gyorsabb, hatékonyabb és kényelmesebb ügyintézést jelent az ügyfeleinknek. Ráadásul függetlenül attól, hogy melyik társaság nyújtotta az adott esetben a biztosítási védelmet, ügyfelünknek mindig csak egy személyhez kell fordulnia.

Menedzselt – A piac fejlődik – az Ön biztosítási portfóliója is.

Biztosítási portfólió alatt egy egyén, vállalkozás, vagy intézmény biztosítási megoldásainak egészét értjük. Ez a “csomag” akkor jó, ha az elemei kiegészítik egymást, és ha az összköltségét, valamint a szolgáltatásainak körét illetően, mindig az optimális színvonalat képviseli. Ennek érdekében a biztosítási portfóliókat menedzselni kell! A menedzselés szolgáltatását minden esetben csak egy független biztosítási tanácsadó nyújthatja, hisz az egyes biztosítók ügynökei nem léphetnek át a saját társaságuk keretein. Ez egyaránt érvényes a nagyvállalatok több tízmilliós biztosítási kiadásaira és a családi portfóliókra is. A piaci gyakorlat szerint eddig csak a nagy ügyfelek juthattak ehhez hozzá. Cégünk változást hozott ebben: ma már magánszemélyek is hozzáférhetnek e kiemelt szolgáltatáshoz!

A minőség a függetlenségre épül!

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

A tanácsadás ingyenes és kötelezettségmentes!

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

 

 

 

 

Lakásbiztosítási útmutató

vihar-utan

A Magyar Biztosítók Szövetsége Lakásbiztosítási Bizottsága összeállította a Lakásbiztosítási útmutatót, melynek célja a lakásbiztosításhoz kapcsolódó legfontosabb fogalmak, tudnivalók megismertetése. A lakásbiztosítás minden háztartás számára kiemelten fontos. A MABISZ feladatának tekinti a fogyasztóvédelmi szempontból is nélkülözhetetlen korrekt tájékoztatást. Az Útmutatóban szereplő ismeretek mindenkinek segítségére lesznek lakásbiztosítása kezelésében.

Az útmutatót itt töltheti le.

Biztosítási évfordulók évadja

Közeledik a biztosítási évfordulók időszaka. Kiemelt célom, hogy felhívjam a figyelmet az új biztosítási adó bevezetéséből származó esetleges díjtöbblet kiküszöbölésére szolgáló lépések lehetőségeire.

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

A vállalati biztosítások piacán…

A vállalati biztosítások piacán az utóbbi évek egyik legérdekesebb tendenciája a folyamatos díjesés. Ma ott tart a piac, hogy nagyon drágának számít a casco-biztosítás, ha annak a díja meghaladja a jármű újkori értékének 2%-át, azaz drága, ha egy négymilliós gépkocsi éves díja 80.000,-Ft.

A vagyonbiztosítások esetében tipikussá váltak a biztosított érték 0,4 ezreléke alatti díjtételek, például egy 600 millió forint értékű épület biztosításának éves díja maximum 240 ezer Ft, ami néhány éve még elképzelhetetlen volt.

A folyamat megállíthatatlannak tűnik, sőt a tendencia erősödik. Fontos tudni, hogy a vállalati biztosítási tevékenység elképesztően szezonális. Ennek legfőbb oka, hogy a vállalati biztosítások úgynevezett évfordulója, tehát az a nap, amely előtt legalább 30 nappal a meglévő szerződést írásban fel lehet mondani, jellemzően január elseje.

Fontos Önnek, hogy álljon a vállalata, vállalkozása mellett egy szakértő biztosítási alkusz, aki által elérhetővé válik az Ön számára, hogy kihasználva a díjak általános esését, folyamatosan képes legyen a korábban fizetett biztosítási díjai csökkentésére?

Szakértőként hozzásegítem, hogy a korábbi biztosításait a fedezet változtatása nélkül kedvezőbb díjú szerződésre cserélhesse le.

Fontos az Önnek, hogy olyan alkusz végezze a vállalati biztosításokkal kapcsolatos feladatokat, aki a kockázatfelmérés, -elemzés, biztosítások auditja, biztosítási programok kialakítása és működtetése területén kellő tapasztalattal rendelkezik?

Javaslom, nézzük át a meglévő szerződéseit egy kötelezettségmentes beszélgetésen.

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

 

Egészségbiztosítás

Egyetlen szót betoldottak az adótörvénybe, és ezzel már nem csak bizonyos életbiztosítások, hanem a magán egészségügyi ellátást adó biztosítások is elszámolhatók lettek a cégben költségként januártól – akár az egész családnak. Mára elkészültek a már igazán versenyképes konstrukciók, ezért tanácsadóként mindenképpen ajánlom a megfontolását.

Elég csak megnézni a Napló hétvégi adásának egészségügyre vonatkozó részét: httpss://tv2.hu/naplo/video/kulfoldon-akar-tizszer-tobbet-kereshet-egy-orvos

Havonta 10ezer forintos nagyságrendű  céges költségből várakozás és hálapénz nélkül, szűrővizsgálatokkal, magas szinten megoldható az Ön és családja egészségügyi ellátása. Ha Ön szokott orvoshoz járni vagy figyel a legfontosabb munkaeszköze – saját maga – karbantartására, akkor feltétlen ajánlom.

Tudjuk, és saját bőrünkön tapasztaljuk hogy hazánkban a legproblémásabb szolgáltatási ágak egyike az egészségügy. Egy gyengébb betegségnél is több tíz órát lehet sorban állni és ülni a rendelőkben, vizsgálatoknál, vastag borítékokat csúsztatni az orvosok zsebébe. Pedig ha gyorsan nem gyógyulunk meg, nem termel a cégünk – és az hatalmas kár, hiszen ebből él a család.

A világ boldogabb felén erre már régi megoldás a kiemelt egészségügyi ellátás, amit éves átalányban fizethetünk – és ez igazából nem is megfizethetetlen. A világ számos országában ezek díját a cégek költségként elszámolhatják.

Mit jelent az elöl említett egy szó? Azt, hogy céges keretek közt gondoskodhat magáról, családjáról.

Jó szokás szerint, mint az első fecske után, azonnal számos cég számos konstrukciója jelent meg a piacon. Ám ebben a bővölködésben árakban, szolgáltatásban és minőségben hatalmas különbségek vannak. Ezért érdemes független szakértőhöz fordulni ebben a kérdésben – is.

Ezekre és még sok más ezzel kapcsolatos kérdésre fog válasz adni ez a rendkívül aktuális pénzügyi szeminárium.

Helyszín: Budapest, III. ker.
Időpont: 2012. április 11. 17:30
Ez a rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött.

Jeletkezzen itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

Fontos egészségügyi információk a médiában!

MUNKÁLTATÓI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS: ADÓMENTES JUTTATÁSKÉNT ADHATJÁK DOLGOZÓIKNAK!

Az idei évtől a munkáltatók adómentes juttatásként adhatják dolgozóiknak a visszavásárlási értékkel nem rendelkezik egészségbiztosítást. Noha 2012-ben a munkáltatók gyakran a bérkompenzáció részeként alkalmazzák a cafeteriát – ami miatt az egészségbiztosítás jelenleg nem versenyezhet a készpénz-helyettesítő juttatásokkal –, számos nyomós érv indokolja, hogy a cégek ezt az elemet is vegyék számításba cafeteria-rendszereik kialakítása során. Először is ez a jutatatás teljesen adómentes, ráadásul más cafeteria-elemmel ellentétben, nem csupán évi 500 ezer forintig, hanem korlátlan mértékben vonatkozik rá a kedvezmény. Másodszor, a biztosítók körében máris megindult egy olyan termék- és szolgáltatásfejlesztési folyamat, amely egyre szélesebb és kedvezőbb szolgáltatási kört biztosít a biztosítottak számára. A közelmúltig csupán bizonyos helyzetekre (például műtéti térítés, kórházi napi térítés után) lehetett úgynevezett összegbiztosításokat kötni (amely vagy fedezte a biztosítási esemény kapcsán a teljes összeget vagy annak csak egy részét). 2012. február 2, | www.biztositasiszemle.hu

A megoldás Öngondoskodás és privát egészségbiztosítás->

Vonzó lett az egészségbiztosítás a munkáltatóknak

Jelenleg a betegségbiztosítások éves díjbevétele mindössze 7,5-8 milliárd forint körül van. Az ennek hatszorosát jósló számítás mindazonáltal nem tűnik túl merésznek, a fejlett nyugati államokban ugyanis a biztosítási piac – amely három lábon áll – nagyjából egyharmad-egyharmad arányban oszlik meg a nem élet-, az élet- és a betegségbiztosítások között – állítja a pénzügyi termékek közvetítésével foglalkozó UFS csoport közleményében. A potenciális célcsoport is széles lehet – állítja Lányi András, az UFS vezérigazgatója. A szakember szerint minden olyan cég érdekelt lehet egy ilyen biztosítás megkötésében a dolgozói számára, amelynek fontos, hogy a munkavállaló a munkaidejéből minél kevesebbet töltsön távol például azért, hogy elvégezzenek rajta különféle orvosi vizsgálatokat. 2011-12-14 | Világgazdaság

A megoldás Öngondoskodás és privát egészségbiztosítás->

Jöhet a magántőke az egészségügybe

Számos szakértő úgy értékeli, hogy néhány nappal ezelőtt egy apró törvénymódosítással lényegében megtörtént a biztosítói modellváltás: a Fidesz vezette kormánytöbbség korlátlanul adó- és járulékmentessé tette ugyanis a cégek számára a dolgozóikra kötött egészségbiztosítást. 2011. december 27. MSN.mainap.hu

A megoldás Öngondoskodás és privát egészségbiztosítás->

„A várólisták vezetése, egyenlő a rokkantgyártással..”

Dr. Varga Péter Pál gerincsebész, Országos Gerincgyógyászati Központ
2012. február 5. M1 – A Lényeg című adás, a magyarországi egészségügy helyzetéről
httpss://videotar.mtv.hu/Videok/2012/02/05/19/A_Lenyeg_2012_februar_5_.aspx

Kiszolgáltatottság helyett a megoldás Öngondoskodás és privát egészségbiztosítás->

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

Ha baráti, ismeretségi körében vannak vállalkozók, cégvezetők és olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.

A huszonnegyedik órában – Milliók ajándékba

Évvége van. Olyan bónuszokkal jöttek elő a pénzintézetek, mint még soha.

Most 10%, 11% vagy akár 13%, évente konstrukciótól függően.

És ez csak a bónusz! Már ez is a bankbetét másfél-kétszerese! Ezek Önnek akár milliós nagyságrendet jelenthetnek. Aztán az elérhető hozamokról még nem is beszéltünk.

Ráadásul nem kell bankról bankra járnia, mert ugye a banki akciós kamatok általában csak „friss pénz” után járnak. Sokak szerint, eljött a 2008-as válsághoz hasonló időszak. Látszólag, igaz. A tőzsdék mindenhol esnek. Mindenki panaszkodik. Minden drágul. Stb., stb…  Ez is igaz.

Mégis mi van most a világban? A termelés dübörög, a fogyasztás megfelelő szinten van, sőt, növekszik. A világ három év alatt megfelelően átrendeződött, akinek tönkre kellett mennie, az tönkre ment, vagy az erősek felvásárolták. A cég racionalizálták működésüket, és az gazdaságosabbá vált.

A bankszektort az államok megmentették és mentik ma is folyamatosan. Az adósságállomány jórésze állami kezekbe került. A gazdaságok növekedése mégsem a vártnak megfelelő ütemben folyik. Bizonyos államokat pénzügyi szempontból a minősítő szervezetek visszaminősítettek. A kialakult hangulat a világot teljesen alulértékelté tette, mindez szinte tőzsdepánikhoz vezetett. Mégis befektetési szempontból beszálló ablak alakult ki, és ez a helyzet még most is tart. Bár a „hullámvasút” már rohamléptekkel elindult újra fölfelé.

Egy hosszú távú befektetés szempontjából a helyzet tökéletes! Most kell a meglévő értékpapír alapú befektetéseket, megtakarításokat még tölteni! Vagy éppenséggel elindulni vele!

Emlékeztetőül Andre Kosztolany (nagy magyar tőzsdeguru) szavai: „Amikor mindenki ideges, akkor Te légy nyugodt! Amikor mindenki nyugodt, kezdj el idegeskedni!”

Cégek is igénybe vehetik! Költségként elszámolható! (Vagyis csökkenti az adózás előtti eredmény!)

Miután nem vagyontárgynak minősül,

 • nem zárolható, nem végrehajtható,
 • nem inkasszálható,
 • peres eljárásba nem vonható.

Több a múltban nagyon jól teljesítő befektetési alap áll a konstrukció mögött.

Van persze „fekete leves” is, hiszen túl sok lenne a jóból. A konstrukció kampány jellegű, vagyis csak december végéig érhető el!

Számoljon egy kicsit! Ki ad Önnek milliókat ajándékba?

Ráadásul akár a 7. év első napján kamatadómentesen juthat hozzá.

Jó ideje dolgozom ebben a szakmában, de ilyen konstrukciókkal meg nem találkoztam. Érdekli?

Lépjen velem kapcsolatba itt!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Lakcím (település)

Kérdés, üzenet

Hozzájárulok, hogy számomra Dusik Andrea hírleveleket küldjön.

 

Ha baráti, ismeretségi körében vannak olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek.